Download  Print this page

Rengöring Och Service - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

l
l
l
kraftenheten, uttagslocken
l
l
skål
l
l
l
verktyg
l
stänkskydd
l
l
l
l
l
l
rengöring och service
underhåll och rengöring
Stäng alltid av maskinen och dra ut kontakten innan du rengör den.
Det kan hända att det kommer ut lite fett i uttag
det. Det är normalt – det kan du bara torka bort.
Torka med en fuktad trasa och torka efter med en torr.
Använd inte repande rengöringsmedel och doppa aldrig ner
maskinen i vatten.
Handdiska och torka noggrant eller maskindiska.
Använd inte stålborste, stålull eller blekmedel när du diskar
rostfria skålar. Tag litet ättika för att få bort kalkbeläggningar.
Utsätt inte skålarna för värme (spisplattor, ugn, mikrougn)
Diska för hand och torka noga eller diska i diskmaskinen.
Handdiska och torka väl.
service och kundtjänst
Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood
eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör.
Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig besök
www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst
Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade
bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du
upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt
KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända
KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller
Kenwoods webbplats för ditt land.
Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
Tillverkad i Kina.
VIKTIG INFORMATION OM HUR PRODUKTEN SKALL
KASSERAS I ENLIGHET MED EUROPEISKA DIREKTIV OM
AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK
OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)
När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna.
Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller
till en återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en hushållsapparat på rätt sätt undviker du de
negativa konsekvenser för miljö och hälsa som kan uppkomma vid felaktig
avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär
en betydande besparing av energi och tillgångar.
när du först använder
46

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series