Download  Print this page

Riešenie Problémov - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

riešenie problémov
problém
l
Šľahač alebo metlička v tvare K naráža na dno nádoby alebo
nedosahuje k ingredienciám na dne nádoby.
l
riešenie
Nastavte výšku pomocou dodaného maticového kľúča. Postup:
Odpojte zariadenie zo siete.
1
Zdvihnite hlavu robota a vložte šľahač alebo metličku.
2
Sklopte hlavu robota. Ak je potrebné nastaviť bezpečnú vzdialenosť
3
nástroja, zdvihnite hlavu robota a vyberte nástroj. Najlepšie je, ak sa
šľahač a metlička v tvare K takmer dotýkajú dna nádoby
Pomocou dodaného maticového kľúča povoľte maticu
4
nastaviť pohonný hriadeľ
nádoby, otočte hriadeľom proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete
nástroj zdvihnúť ďalej od dna nádoby, otočte hriadeľom v smere
hodinových ručičiek.
Znova utiahnite maticu.
5
Založte nástroj do robota a sklopte hlavu robota. (Skontrolujte polohu
6
nástroja podľa horeuvedených bodov).
V prípade potreby zopakujte predchádzajúce kroky, kým nebude nástroj
7
umiestnený správne. Po správnom umiestnení nástroja pevne utiahnite
maticu.
hák na prípravu cesta - tento nástroj bol nastavený pri výrobe a
nemalo by byť potrebné žiadne nastavovanie.
problém
l
Robot počas činnosti zastavuje.
l
riešenie
Váš robot je vybavený ochranou proti preťaženiu, ktorá ho v prípade
preťaženia zastaví, čím sa chráni prístroj. V takom prípade robot vypnite
a odpojte zo siete. Odoberte časť ingrediencií, aby ste znížili záťaž, a
nechajte robot pár minúť postáť. Zapojte ho do siete a znova zvoľte
rýchlosť. Ak sa robot hneď nespustí, nechajte ho postáť ešte dlhšie.
založenie a používanie ochranného
krytu proti vyšplechnutiu
Dvihnite hlavu robota, až kým sa nezaistí.
1
Nasaďte nádobu na podstavec.
2
Ochranný kryt proti vyšplechnutiu zatlačte na spodnú stranu hlavy
3
robota
, kým úplne nezapadne na miesto. Výklopná časť by mala byť
umiestnená podľa zobrazenia.
Vložte požadovaný nástroj.
4
Sklopte hlavu robota.
5
l
Počas spracovania sa ingrediencie môžu pridávať priamo do nádoby
cez výklopnú časť krytu proti vyšplechnutiu
l
Pri výmene nástrojov nemusíte skladať kryt proti vyšplechnutiu.
Ak chcete zložiť ochranný kryt proti vyšplechnutiu, dvihnite hlavu robota
6
a kryt vytiahnite.
, aby ste mohli
. Ak chcete dostať nástroj bližšie ku dnu
.
85
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series