Download  Print this page

Oplossen Van Problemen - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

oplossen van problemen

probleem:
l
De garde of de K-klopper slaat tegen de bodem van de kom of reikt niet
tot aan de ingrediënten op de bodem van de kom.
l
oplossing
Stel de hoogte met de meegeleverde moersleutel bij. Ga als volgt te werk:
Haal de stekker uit het stopcontact.
1
Breng de mixerkop omhoog en breng de garde of klopper aan.
2
Laat de kop weer zakken. Als de tussenruimte moet worden aangepast,
3
tilt u de mixerkop op en verwijdert het hulpstuk. Voor de beste prestaties
moet de klopper of de K-klopper de bodem van de kom bijna aanraken
.
Gebruik de meegeleverde sleutel om de moer
4
en de steel bij te stellen
kom te krijgen, draait u de steel naar links. Om het hulpstuk verder van de
bodem van de kom te verwijderen, draait u de steel naar rechts.
Draai de moer weer vast.
5
Zet het hulpstuk in de mixer en laat de mixerkop zakken. (Controleer de
6
positie, zie bovenstaande punten).
Herhaal zo nodig de bovengenoemde stappen tot het hulpstuk zich in de
7
juiste positie bevindt. Vervolgens draait u de moer goed vast.
deeghaak – dit hulpstuk is in de fabriek ingesteld en hoeft verder niet te
worden aangepast.
probleem
l
De mixer stopt tijdens het gebruik.
l
oplossing
De mixer is voorzien van een overbelastingsbeveiliging en zal bij
overbelasting stoppen om de machine te beschermen. Als dit gebeurt,
schakelt u de machine uit en neemt de stekker uit het stopcontact.
Verwijder een deel van de ingrediënten om de belasting te
verlagen en laat de mixer een paar minuten staan. Steek de stekker
weer in het stopcontact en kies opnieuw de snelheid. Als de mixer niet
onmiddellijk opnieuw start, laat u hem wat langer staan.
aanbrengen en gebruik van het
spatdeksel
Breng de mixerkop omhoog totdat deze wordt vergrendeld.
1
Plaats de kom op de basisplaat.
2
Monteer het spatdeksel onderaan de mixerkop
3
Het scharnier bevindt zich zoals op de afbeelding staat aangegeven.
Monteer het gewenste hulpstuk.
4
Laat de mixerkop zakken.
5
l
Tijdens het mixen kunt u ingrediënten rechtstreeks aan de kom toevoegen
via het scharnierende deel van het spatdeksel
l
U hoeft het spatdeksel niet te verwijderen om van hulpstuk te wisselen.
Verwijder het spatdeksel door de mixerkop omhoog te halen en het deksel
6
ervan af te schuiven.
voldoende los te draaien
. Om het hulpstuk dichter bij de bodem van de
, tot hij goed vast zit.
.
25

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series