Download  Print this page

Rengjøring Og Service - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

l
l
l
Strømenhet, utløpsdeksler
l
l
Bolle
l
l
l
redskaper
l
Sprutekant
l
l
l
l
l
l
Rengjøring og service
Stell og rengjøring
Slå alltid av maskinen og trekk ut støpselet før rengjøring.
Litt fett kan oppstå ved utløp
er normalt – bare tørk det av.
Tørk av med fuktig klut, la tørke.
Bruk aldri skuremidler, og legg aldri maskinen i vann.
Vask for hånd, tørk deretter grundig eller vask i oppvaskmaskin.
Bruk aldri stålull eller blekemiddel til å rengjøre bollen av
rustfritt stål. Bruk eddik til å fjerne kalk.
Hold borte fra varme (ovnsplater, komfyrer, mikrobølgeovner)
Vask for hånd og tørk sikkelig eller vask i oppvaskmaskinen.
Vaskes for hånd, tørkes grundig.
service og kundetjeneste
Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør.
Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, gå til
www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle
lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i
landet der produktet ble kjøpt.
Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på
det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-
servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste
autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller
på nettstedet for landet ditt.
Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV
PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK
OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)
På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som
tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en
følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan
gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser.
Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater
separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.
ved førstegangsbruk. Dette
51

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series