Download  Print this page

Заходи Безпеки - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Знайомство з кухонною машиною Kenwood
заходи безпеки
l
Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого
використання.
l
Зніміть упаковку та всі етикетки.
l
Вимикайте прилад та відключайте його від мережі
електропостачання перед установкою або зніманням
деталей/насадок, після використання та перед чищенням.
l
Не наближуйте пальці до рухомих деталей та встановлених
насадок.
l
Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
l
Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або
ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивіться розділ
«Обслуговування та ремонт».
l
Не вмикайте міксер, якщо головка міксера знаходиться у
піднятому положенні.
l
Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може
дотягнутися дитина.
l
Не допускайте попадання вологи на блок електродвигуна,
шнур або вилку.
l
Не використовуйте насадки, що не призначені для цього
приладу. Забороняється одночасно використовувати декілька
насадок.
l
Не перевищуйте максимальних показників, зазначених.
l
Користуючись насадкою, дотримуйтесь заходів безпеки, що
зазначені у посібнику з експлуатації, наданому у комплекті.
l
Будьте обережні піднімаючи цей прилад, оскільки він дуже
важкий. Перш, ніж піднімати прилад, переконайтеся, що
головку міксера зафіксовано, а чаша, насадки, кришки отворів
та шнур надійно закріплені.
l
Не рекомендується користуватися цим приладом особам із
обмеженими фізичними або ментальними можливостями або
тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації.
Вищеназваним особам дозвовляється користуватися
приладом тільки після проходження інструктажу та під
наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані
з цим ризики.
l
Невірне використання цього приладу може привести до травм.
l
Цей прилад не призначений для використання дітьми.
Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
l
Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із
приладом.
l
Цей прилад призначений виключно для використання у побуті.
Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне
використання приладу або порушення правил експлуатації,
викладених у цій інструкції.
Українська
87

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series