Download  Print this page

Rengöring Och Service - Kenwood Chef KM030 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

kraftenheten, uttagslocken
skål
verktyg
stänkskydd
rengöring och service
underhåll och rengöring
Stäng alltid av maskinen och dra ut kontakten innan du rengör den.
Det kan hända att det kommer ut lite fett i uttag
använder det. Det är normalt – det kan du bara torka bort.
Torka med en fuktad trasa och torka efter med en torr.
Använd inte repande rengöringsmedel och doppa aldrig ner
maskinen i vatten.
Handdiska och torka noggrant eller maskindiska.
Använd inte stålborste, stålull eller blekmedel när du diskar
rostfria skålar. Tag litet ättika för att få bort kalkbeläggningar.
Utsätt inte skålarna för värme (spisplattor, ugn, mikrougn)
Verktyg av rostfritt stål kan handdiskas eller maskindiskas.
Verktyg av (eller överdragna med) annat material kan bara handdiskas
och ska sedan torkas väl.
Handdiska och torka väl.
service och kundtjänst
Om kabeln skadas måste den av säkerhetsskäl bytas ut av
eller en av
godkänd reparatör.
KENWOOD
Om du behöver hjälp med:
att använda maskinen
service eller reparationer
kan du kontakta butiken där du köpte maskinen.
när du först
KENWOOD
94

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KM030 Series

This manual is also suitable for:

Major km040 series