Download  Print this page

Konserwacja I Czyszczenie - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

korpus, osłony gniazd
miska
końcówki
osłona przeciwrozpryskowa

konserwacja i czyszczenie

konserwacja i czyszczenie
l
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie wyłączyć i wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego.
l
Podczas pierwszego użycia gniazda
niewielka ilość smaru. Jest to całkowicie normalne – smar wystarczy
wytrzeć.
l
Wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć.
l
Do czyszczenia nie używać środków ściernych ani nie
zanurzać w wodzie.
l
Umyć w zmywarce do naczyń bądź ręcznie, a następnie dobrze
wysuszyć.
l
Do czyszczenia miski ze stali nierdzewnej nie używać szczoteczek
drucianych, druciaków ani środków wybielająco-dezynfekujących.
Do usuwania kamienia używać octu.
l
Przechowywać z dala od źródeł ciepła (kuchenki, piekarnika,
mikrofalówki).
l
Umyć w zmywarce do naczyń bądź ręcznie, a następnie dobrze
wysuszyć.
l
Umyć ręcznie, a następnie dobrze wysuszyć.
serwis i punkty obsługi klienta
l
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać
wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego
przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
l
W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia, przed
wystąpieniem o pomoc prosimy o odwiedzenie strony
www.kenwoodworld.com.
l
Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która
spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących
praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został
zakupiony.
l
W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia
wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do
autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne
informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy
KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem
www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
l
Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
l
Wyprodukowano w Chinach.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU, ZGODNEGO Z WYMOGAMI DYREKTYWY
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE)
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać
razem z innymi odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu
zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego
rodzaju usługi.
Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z
nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia
odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w
konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O
konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina
umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.
, może pojawić się wokół niego
76

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

  Related Content for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series