Download  Print this page

Rengøring Og Service - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

motorenhed, kraftudtagsdæksler
tilbehør
stænkskærm
rengøring og service
rengøring
l
Inden rengøring skal der altid slukkes for strømmen til maskinen og stikket
skal tages ud af stikkontakten.
l
Lidt fedt kan komme til syne ved kraftudtag
Dette er normalt – tør det blot af.
l
Aftørres med en fugtig klud, og der poleres efter med en tør.
l
Brug aldrig skuremidler, og kom aldrig maskinen i vand.
l
skål
Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i
opvaskemaskine.
l
Hvis De har en skål i rustfrit stål, må De aldrig bruge en
stålbørste, ståluld eller blegemidler på den. Kalkmærker
kan fjernes med eddike.
l
Skålene må ikke udsættes for direkte varme (komfurer, ovne,
mikrobølgeovne).
l
Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i opvaskemaskine.
l
Vaskes i hånden og tørres grundigt.
service og kundepleje
l
Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør.
l
Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før
du anmoder om hjælp, besøge www.kenwoodworld.com.
l
Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle
lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og
forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
l
Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du
sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For
at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede
KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller
webstedet for dit land.
l
Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
l
Fremstillet i Kina.
VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE KORREKT
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE
MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG
ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)
Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt
genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At
bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at
undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af
uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de
materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og
ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at
bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket
med en mobil affaldsbeholder med et kryds.
, når det først anvendes.
41

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series