Download  Print this page

Sorun Giderme - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

sorun giderme

sorun
l
çırpıçı ya da K-çırpıcı çanaòın dibine deòiyorsa ya da çarpıyorsa ya da
çanaòın dibindeki içeriklere ula...mıyorsa.
l
çözüm
Ürünle birlikte verilen anahtarı kullanarak yüksekliği ayarlayın. Şu
şekilde:
Aleti fişten çekin.
1
Karı...tırıcının kafasını kaldırarak çırpıyı ya da K-çırpıcıyı takınız.
2
Mikser kafasını indirin. Eğer açıklığın ayarlanması gerekiyorsa mikser
3
kafasını kaldırın ve aleti çıkarın. İdeal olarak çırpıcı ve K-çırpıcı kasenin
dibine nerdeyse temas edecek durumda olmalıdır.
Sağlanan anahtar ile milin ayarlanmasını sağlayarak somunu yeterince
4
sıkıştırın
. Aleti kasenin tabanına yaklaştırmak için mili saat yönünün
tersine çevirin
. Aleti kasenin tabanından uzaklaştırmak için mili saat
yönüne çevirin.
Somunu tekrar sıkıştırın.
5
Aleti miksere takın ve mikser kafasını alçaltın. (Pozisyonunu kontrol
6
edin, yukarıdaki noktalara bakın).
Alet düzgün yerleşene kadar gerekli oldukça yukarıdaki adımları tekrar
7
edin. Bu sağlandığında somunu güvenle sıkıştırın.
h mur k nc sı – bu alet fabrika tarafından ayarlanmıştır ve ayar
gerektirmez.
sorun
l
Karıştırıcı çalıştırma sırasında duruyor.
l
çözüm
Karıştırıcınızda aşırı yüklemeyi önleyen bir donatı bulunmaktadır ve
aygıta fazla içerik doldurulduğu zaman bu donatı aygıtın çalışmasını
otomatik olarak durdurur. Bu yüzden içeriklerin bir kısmını karıştırıcıdan
çıkarınız ve aygıtı birkaç dakika dinlendiriniz. Aygıtın fişini tekrar prize
takınız ve istediğiniz hızı seçiniz. Karıştırıcı derhal çalışmaya
başlamazsa, birkaç dakika daha dinlendiriniz.
sıçrama önleme kapağının takılması
ve kullanımı
Karı...tırıcının kafasını yerine oturuncaya kadar kaldırınız.
1
Çanaòı tabana takınız.
2
Sıçrama koruyucusunu tam olarak oturuncaya kadar mikser kafasının
3
altına itin. Mandallanan bölüm şekilde gösterildiği gibi
yerleştirilmelidir.
Ÿstediòiniz ek parçayı takınız.
4
Karıştırıcının kafasını aşağı doğru indiriniz.
5
l
Karı...tırırken sıçrama önleme kapaòının kaldırma kanadını açarak diòer
içerikleri çanaòa atabilirsiniz
l
Ek parçaları deòi...tirmek için sıçrama önleme kapaòını kaldırmanıza
gerek yoktur.
Sıçrama önleme kapaòını çıkarmak için karı...tırıcının kafasını kaldırınız
6
ve a...aòı doòru itiniz.
.
60

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series