Download  Print this page

Rozwiązywanie Problemów - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

rozwiązywanie problemów
problem
l
Trzepaczka bądź ubijak „K" uderza o dno miski lub nie sięga składników
znajdujących się na jej dnie.
l
rozwiązanie
Wyregulować wysokość, używając załączonego w zestawie klucza.
Sposób regulowania wysokości:
Wyłączyć urządzenie z sieci.
1
Unieść głowicę miksera i wsunąć trzepaczkę lub ubijak.
2
Opuścić głowicę. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie wysokości,
3
ponownie unieść głowicę i wyjąć końcówkę. Najlepsze wyniki uzyskamy,
gdy trzepaczka i ubijak „K" będą prawie dotykać dna miski
Za pomocą klucza załączonego w zestawie poluzować nakrętkę
4
tyle, by możliwa była zmiana długości trzonka
końcówkę niżej (by znalazła się bliżej dna miski), należy przekręcać
trzonek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby
podnieść końcówkę wyżej (dalej od dna miski), przekręcać w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Zakręcić nakrętkę.
5
Zamocować końcówkę w mikserze, a następnie opuścić głowicę
6
miksera. Sprawdzić pozycję końcówki (zob. punkty powyżej).
W razie konieczności czynność powtarzać do momentu, aż końcówka
7
znajdzie się na odpowiedniej wysokości. Po wyregulowaniu wysokości
końcówki mocno zakręcić nakrętkę.
końcówka do zagniatania ciasta – wysokość tej końcówki jest
ustawiona fabrycznie i nie powinna wymagać regulacji.
problem
l
Mikser zatrzymuje się podczas pracy.
l
rozwiązanie
Mikser wyposażono w mechanizm zabezpieczający przed
przeciążeniem. Jeżeli silnik zostanie przeciążony, urządzenie
automatycznie zatrzyma się. Jeżeli mechanizm zabezpieczający
zadziała, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Wyjąć część składników z miski, aby odciążyć silnik i
odczekać kilka minut. Podłączyć urządzenie do prądu i wybrać
prędkość. Jeżeli mikser nie włączy się natychmiast, odczekać jeszcze
chwilę.
montaż i korzystanie z osłony
przeciwrozpryskowej
Unieść głowicę miksera do momentu, aż zaskoczy.
1
Umieścić miskę w podstawie.
2
Wepchnąć osłonę przeciwrozpryskową w spodnią część głowicy
3
miksera
, aż znajdzie się we właściwym położeniu. Część z klapką
powinna być ułożona w sposób pokazany na rysunku.
Zamocować wybraną końcówkę.
4
Opuścić głowicę.
5
l
Podczas mieszania składniki można dodawać bezpośrednio do miski,
otwierając klapkę w osłonie przeciwrozpryskowej
l
Zdejmowanie osłony przeciwrozpryskowej przy zmianie końcówki nie
jest konieczne.
Zdjąć osłonę przeciwrozpryskową, unosząc głowicę miksera i zsuwając
6
osłonę.
.
. Aby opuścić
.
75
na

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

  Related Content for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series