Download  Print this page

Oplossen Van Problemen - Kenwood Chef KM030 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

oplossen van problemen

probleem:
De garde of de K-klopper slaat tegen de bodem van de kom of reikt
niet tot aan de ingrediënten op de bodem van de kom.
oplossing
Pas de hoogte aan. Ga hierbij als volgt te werk:
Haal de stekker uit het stopcontact.
1
Breng de mixerkop omhoog en breng de garde of klopper aan.
2
Houd deze vast en draai vervolgens de moer los
3
Laat de mixerkop weer zakken.
4
Pas de hoogte aan door de schacht te verdraaien. Het is het beste als
5
de garde / K-klopper bijna de bodem van de kom raakt
Breng de kop weer omhoog, houd de garde / K-klopper vast en draai
6
de moer vast.
probleem
De mixer stopt gedurende de bereiding.
oplossing
Uw mixer is uitgerust met een beveiliging tegen overbelasting en stopt
wanneer de machine overbelast is om het apparaat te beschermen. Als
dit gebeurt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
Verwijder een deel van de ingrediënten om de belasting te verminderen
en laat de mixer een paar minuten met rust. Stop de stekker weer in het
stopcontact en druk op de start/stoptoets. Als de mixer niet
onmiddellijk start, laat u hem nog wat langer staan.
Mocht de stroom naar de mixer om enige reden onderbroken worden
en het apparaat stopt, dan schakelt u het apparaat uit door op de
start/stoptoets te drukken, wacht een paar seconden en schakelt het
apparaat weer aan. De mixer moet nu onmiddellijk weer aangaan.
aanbrengen en gebruik van het
spatdeksel
Breng de mixerkop omhoog totdat deze wordt vergrendeld.
1
Plaats de kom op het onderstel.
2
Duw het spatscherm op de onderkant van de mixerkop
3
vastzit. Het gescharnierde deel dient bevestigd te zijn zoals afgebeeld.
Monteer het gewenste hulpstuk.
4
Laat de mixerkop zakken.
5
U kunt tijden het mixen ingrediënten aan de kom toevoegen via het
gescharnierde deel van het spatscherm
U hoeft het spatdeksel niet te verwijderen om van hulpstuk te wisselen.
.
tot hij goed
.
49

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KM030 Series

This manual is also suitable for:

Major km040 series