Download  Print this page

Yamaha PDX-31 Owner's Manual page 25

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Se tabellen nedan om enheten inte fungerar korrekt. Om problemet inte finns med i listan nedan eller om anvisningarna inte
hjälper ska du stänga av enheten, koppla ur nätkabeln och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller servicecenter.
Problem
Inget ljud.
det går inte att ändra volymen på
enheten genom att ändra volymen
på iPhone/iPod.
displayen på din iPhone/iPod
ändras inte när du trycker på
fjärrkontrollens volymknappar.
det går inte att ändra
inställningarna på din iPhone/iPod
med fjärrkontrollen.
det går inte att ändra
inställningarna på den externa
komponenten med fjärrkontrollen.
det går inte att använda
fjärrkontrollen.
den gröna statusindikatorn lyser
och den röda statusindikatorn
blinkar.
den gröna statusindikatorn
är släckt och den röda
statusindikatorn blinkar
kontinuerligt.
4
Sv
FELSÖkninG
Orsak
iPhone/iPod är inte ordentligt ansluten.
Den externa enheten är inte ordentligt
ansluten.
Enheten har inte startats.
Volymen är nedskruvad.
Skyddskretsarna har löst ut eftersom
volymen varit för hög.
Den iPod som anslutits stöds inte, eller
så har din iPhone/iPod inte anslutits
ordentligt.
När du spelar upp ljud från en extern
komponent går det bara att ändra
volymen med fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen är utanför systemets
räckvidd.
Batteriet är slut eller så har det inte satts
in korrekt.
Isoleringsarket har inte tagits bort.
Anslutningen misslyckades.
Ett fel inträffade och enhetens
skyddskretsar har aktiverats.
Åtgärd
Anslut din iPhone/iPod ordentligt.
Anslut en kabel med 3,5 mm stereo-
minikontakter ordentligt till enheten och
den externa komponenten.
Anslut nätadaptern och nätkabeln
ordentligt.
Skruva upp volymen.
Skruva ned volymen.
Använd en iPod som stöds, eller anslut
din iPhone/iPod ordentligt.
Ställ in alla funktioner förutom volymen
på den externa komponenten.
Använd fjärrkontrollen inom dess
räckvidd.
Se snabbguiden för mer information.
Byt ut batteriet och sätt in det korrekt.
Se "Byta batteri i fjärrkontrollen när
batteriet är slut" för mer information.
Ta bort isoleringsarket. Se snabbguiden
för mer information.
Använd en iPod som stöds.
Anslut din iPhone/iPod ordentligt.
Starta om din iPhone/iPod.
Uppdatera programvaran i din iPhone/
iPod till senaste versionen.
Koppla ur nätadaptern, vänta en stund,
och anslut sedan nätadaptern igen.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31