Download  Print this page

Yamaha PDX-31 Owner's Manual page 42

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Statuslampjes (LED's)
Geven de status van het apparaat en een aangesloten iPhone/iPod aan. De status van een aangesloten extern apparaat wordt niet
aangegeven.
Groen statuslampje: Het apparaat staat aan en functioneert normaal.
Rood statuslampje: Er is een fout opgetreden of het volume is maximaal of minimaal.
LED
Groen
Rood
Eenmaal
Continu
Eenmaal
Eenmaal
Eenmaal
2 sec.
Continu
Continu
...brandt
...knippert
De handelingen die uitgevoerd kunnen worden voor de aangesloten iPhone/iPod en het externe apparaat worden aangegeven door
(beschikbaar) of
(niet beschikbaar).
Aangesloten apparaat
Bediend apparaat
Het apparaat
iPhone/iPod
Extern apparaat
Afstandsbediening
*3
Wanneer u tegelijkertijd een iPhone/iPod en een extern apparaat aansluit en afspeelt, dan worden de volumeniveaus van de
*1
iPhone/iPod en het externe apparaat aangepast.
Om het volumeniveau van het externe apparaat onafhankelijk in te stellen wanneer u een iPhone/iPod en een extern apparaat
*2
hebt aangesloten en laat afspelen, past u het volume aan op het externe apparaat.
*3
Voor informatie over het gebruik van de afstandsbediening raadpleegt u de Snelhandleiding.
Er is een iPhone/iPod aangesloten.
Het volume is aangepast met de volumeknoppen op de iPhone/iPod of het apparaat, of er
is een signaal ontvangen van de afstandsbediening.
Er wordt verbinding gemaakt, even geduld.
Er zijn 30 seconden verlopen sinds de iPhone/iPod op pauze is gezet.
Het volume van het apparaat is maximaal of minimaal wanneer een iPhone/iPod is
aangesloten op de iPod-dock.
Het volume van het apparaat is maximaal of minimaal wanneer een extern apparaat is
aangesloten op AUX.
De aangesloten iPod wordt niet ondersteund.
Raadpleeg "PROBLEMEN OPLOSSEN" voor de juiste oplossing.
De verbinding is mislukt.
Raadpleeg "PROBLEMEN OPLOSSEN" voor de juiste oplossing.
Er is een fout opgetreden en het beveiligingscircuit van het apparaat is ingeschakeld.
Raadpleeg "PROBLEMEN OPLOSSEN" voor de juiste oplossing.
...uit
bEsCHikbarE HandELingEn
iPhone/iPod
Volume-instelling
Overige handelingen
*1
*1
*1
REGELAARS EN BEDIENING
Status
Extern apparaat
Volume-instelling
Overige handelingen
*1
*1
*2
*1
3
Nl

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31