Download  Print this page

Reglage Och Funktioner - Yamaha PDX-31 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Identifierarna (
,
, osv.) som visar här avser de identifierare som används i snabbguiden. Se snabbguiden.
iPod-docka
Ansluter en iPhone/iPod till enheten. När en iPhone/iPod ansluts startar enheten och börjar ladda batteriet i iPhone/iPod.
Du kan lyssna på musik genom enhetens högtalare genom att starta uppspelningen på din iPhone/iPod.
Du kan ansluta eller koppla från en iPhone/iPod när som helst. När en iPhone/iPod kopplas från enheten kommer enheten att
komma ihåg volymen. När en iPhone/iPod ansluts igen kommer volymen att ställas in på samma nivå.
Anmärkningar
Använd alltid en dockadapter som är kompatibel med din iPhone/iPod.
Om du inte använder någon adapter eller om adaptern inte är kompatibel kan anslutningen förloras eller försämras, vilket kan
orsaka skador eller fel.
Din iPhone/iPod kan inte sättas fast i iPod-dockan ordentligt om den ligger i sitt skyddsfodral.
AUX
Ansluter en extern komponent till enheten. När den externa komponenten anslutits startar enheten.
Du kan lyssna på musik genom enhetens högtalare genom att starta uppspelningen på den externa komponenten.
Externa komponenter ansluts till enheten genom en kabel med 3,5 mm stereo-minikontakt (finns i handeln).
Anmärkning
När den externa komponenten kopplas från ska du koppla från kabeln från AUX-uttaget. Enheten kommer annars att fortsätta
vara tillslagen så länge kabeln är ansluten.
/
(Volymknappar)
Justera volymen.
Om volymen var inställd på hög nivå när en iPhone/iPod eller extern komponent frånkopplades kan volymen sänkas
automatiskt när uppspelningen börjar.
När nätadaptern frånkopplas kommer volymen att återställas till standardnivån.
15 V
(Nätadapter)
Ansluter nätadaptern till enheten.
2
Sv

REGLAGE OCh FunktiOnER

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31