Download  Print this page

Problemen Oplossen - Yamaha PDX-31 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Raadpleeg onderstaande tabel als het apparaat niet goed werkt. Als het probleem niet hieronder vermeld staat, of als de
aanwijzingen het probleem niet verhelpen, maak dan het netsnoer los en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-dealer
of -servicecentrum.
Probleem
Geen geluid.
U kunt het volume van het
apparaat niet wijzigen op de
iPhone/iPod.
De weergave op het beeldscherm
van de iPhone/iPod verandert niet
wanneer u de volumetoetsen op
de afstandsbediening gebruikt.
De iPhone/iPod kan niet
worden bediend met de
afstandsbediening.
Het externe apparaat kan
niet worden bediend met de
afstandsbediening.
U kunt de afstandsbediening niet
gebruiken.
Het groene statuslampje brandt
en het rode statuslampje knippert.
Het groene statuslampje is uit,
het rode statuslampje knippert
continu.
4
Nl

PrObLEmEn OPLOssEn

Oorzaak
De iPhone/iPod is niet goed aangesloten. Sluit de iPhone/iPod stevig aan.
Het externe apparaat is niet goed
aangesloten.
Het apparaat staat niet aan.
Het volume staat heel laag.
Het beveiligingscircuit is ingeschakeld
door te hoog volume.
De aangesloten iPod wordt niet
ondersteund, of de iPhone/iPod is niet
goed aangesloten.
Wanneer u een extern apparaat gebruikt,
kunt u met de afstandsbediening alleen
het volume wijzigen.
De afstandsbediening is te ver weg.
De batterij is leeg of is niet correct
geplaatst.
Het isolatievel is niet verwijderd.
De verbinding is mislukt.
Er is een fout opgetreden en het
beveiligingscircuit van het apparaat is
ingeschakeld.
Oplossing
Sluit de 3,5 mm-stereo-ministekkerkabel
stevig aan op het apparaat en het externe
apparaat.
Sluit de netstroomadapter en het netsnoer
stevig aan.
Draai het volume omhoog.
Draai het volume omlaag.
Sluit een ondersteunde iPod aan of sluit
de iPhone/iPod stevig aan.
Alle andere handelingen dient u op het
externe apparaat zelf uit te voeren.
Gebruik de afstandsbediening binnen het
bruikbare bereik.
Raadpleeg de Snelhandleiding voor meer
informatie.
Vervang de batterij en plaats de batterij
correct.
Raadpleeg "De batterij van de
afstandsbediening vervangen wanneer de
batterij leeg is" voor meer informatie.
Verwijder het isolatievel. Raadpleeg de
Snelhandleiding voor meer informatie.
Gebruik een ondersteunde iPod.
Sluit de iPhone/iPod stevig aan.
Start iPhone/iPod opnieuw.
Werk de firmware van de iPhone/iPod
bij naar de nieuwste versie.
Maak de netstroomadapter los, wacht
een poosje en sluit de netstroomadapter
weer aan.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31