Download  Print this page

Yamaha PDX-31 Owner's Manual page 39

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Made for iPhone/Made for iPod
Luister naar muziek op uw iPhone/iPod in geluid van hoge kwaliteit, met een stuwende bas en met weinig vervorming en ruis.
Gemakkelijke bediening
Geen aan/uitknop en geen ingangschakelaar. Sluit gewoon uw iPhone/iPod of een extern apparaat aan, bijvoorbeeld uw favoriete
muziekspeler.
Meerdere bronnen mixen
Wanneer u zowel een iPhone/iPod als een extern apparaat hebt aangesloten, dan kunnen ze tegelijkertijd gebruikt worden. U kunt
bijvoorbeeld de muziek van de iPhone/iPod gebruiken als achtergrondmuziek en tegelijkertijd video's en andere content op uw
pc afspelen.
Intelligent volume
Wanneer u uw iPhone/iPod verwijdert, onthoudt de PDX-31 het volume tot de volgende keer dat u hem gebruikt.
De PDX-31 voorkomt plotselinge volumepieken wanneer u uw iPhone/iPod aansluit door hem geleidelijk in te faden.
iPhone™, iPod™
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek ontworpen is om respectievelijk op
een iPod of iPhone aan te sluiten en dat de ontwikkelaar officieel verklaart dat het aan de prestatienormen van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen ervan aan veiligheidsnormen en regelgeving.
Garantiebeleid voor de Europese Economische
Ruimte (EER) en Zwitserland
Mocht het voorvallen dat uw Yamaha-product onder
garantie moet worden hersteld, neemt u contact op met
de verdeler waar u het product hebt gekocht. Als u hierbij
moeilijkheden ondervindt, neemt u contact op met de
Yamahaverantwoordelijke voor uw land. Meer informatie
vindt u op onze website voor EER en Zwitserland (http://
www.yamaha-hifi.com/ of http://www.yamaha-uk. com/
voor inwoners van het VK)
ii
Nl
FunCTiEs
Informatie voor gebruikers van inzameling en
verwijdering van oude apparaten en gebruikte
batterijen
Deze symbolen die worden gespecificeerd in de
richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC wijzen
erop dat gebruikte elektrische en elektronische
voorwerpen en batterijen niet mogen worden
behandeld als huishoudelijk afval. Voor meer
informatie over het correct verwerken van afval
en het vermijden van schadelijke gevolgen
voor mens en milieu, neemt u contact op
met de lokale gemeentelijke instanties, het
afvalverwerkingsbedrijf in uw buurt of het
verkoopspunt waar u het product hebt gekocht.
Opmerking bij het batterij teken (onderkant
twee tekens voorbeelden):
Dit teken wordt mogelijk gebruikt in combinatie
met een chemisch teken. In dat geval voldoet het
aan de eis en de richtlijn, welke is opgesteld voor
het betreffende chemisch product.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31