Download  Print this page

Symboler Som Används I Det Här Dokumentet; Medföljande Tillbehör - Yamaha PDX-31 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Symboler som används i det här
dokumentet
: anger tips för användningen.
Anmärkning
: innehåller viktig information om säkerhet
samt anvisningar för användning.
Medföljande tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör finns med innan du använder
enheten.
De identifierare "
" som visas här avser de
identifierare som används i snabbguiden. Se snabbguiden.
Fjärrkontroll [
] ...................................................................
Nätadapter [
] ......................................................................
Nätkabel [
] .........................................................................
Anmärkning
Anslut nätadaptern och nätkabeln till enheten innan du
ansluter nätkabeln till ett vägguttag.
Bruksanvisning (den här bruksanvisningen) ..........................
Snabbguide .............................................................................
iPhone-modeller som stöds ................................................................................................................iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
iPod-modeller som stöds ...................................................................iPod (femte generationen), iPod classic, iPod nano, iPod touch
AUX-ingångar .......................................................................................................................STEREO V/H: 3,5 mm stereo-miniuttag
Maximal uteffekt per kanal (6 Ω 1 kHz, 10% THD) ...................................................................................................... 15 W + 15 W
Spänningsmatning
Modeller för USA och Kanada. ..............................................................................................120 V AC (växelspänning), 60 Hz
Övriga modeller .................................................................................................... 100 till 240 V AC (växelspänning), 50/60 Hz
Effektförbrukning......................................................................................................................................................................... 10 W
Effektförbrukning när ingen iPhone/iPod eller extern komponent anslutits ................................................................. lägre än 0,5 W
Nätadapter ................................................................................................................................. NU40-8150266-I3 (DC 15 V, 2,66 A)
Mått (B
D
H) ..............................................................................................................................................350
Î
Î
Vikt (utan tillbehör) .....................................................................................................................................................................1,7 kg
* Om du vill använda en iPod som saknar stöd, t.ex. fjärde generationens (eller tidigare) iPod, iPod shuffle, iPod photo eller iPod
mini ska du ansluta din iPod till AUX-uttaget och använda den som en extern komponent.
* Tekniska data är föremål för ändringar utan föregående avisering.
intROduktiOn
byta batteri i fjärrkontrollen när
batteriet är slut
1
Î
1
Î
Baksida
1
Î
1
Î
1
Î
SPECiFikAtiOnER
Tryck frigöringsfliken
i riktning A, och dra
ut batterihållaren i
riktning B.
Batteri
CR2025
125
109 mm
Î
Î
1
Sv

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31