Download  Print this page

Yamaha PDX-31 Owner's Manual page 21

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Made for iPhone/Made for iPod
Njut av musik som sparats på din iPhone/iPod med ljud i hög kvalitet, kraftfull bas, låg distorsion och lågt brus.
Lätt att använda
Det finns ingen av/på-knapp och ingen omkopplare för insignalkälla. Du behöver bara ansluta din iPhone/iPod eller en extern
enhet, till exempel en annan musikspelare.
Spela upp ljudfiler från flera källor
Om du anslutit en iPhone/iPod och ytterligare en extern enhet kan du spela upp musik från båda enheterna samtidigt. Du kan till
exempel använda musiken från din iPhone/iPod som bakgrundsmusik samtidigt som du spelar upp video eller annat innehåll på
din dator.
Intelligent volym
När du kopplar från din iPhone/iPod kommer PDX-31 ihåg volymen nästa gång du ansluter den.
PDX-31 förhindrar plötsliga ökningar av volymen när du ansluter din iPhone/iPod – i stället höjs volymen på musiken gradvis.
iPhone™, iPod™
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
"Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör konstruerats specifikt för att anslutas till en iPod
respektive en iPhone, samt att det certifierats av tillverkaren att tillbehöret uppfyller Apples krav på prestanda.
Apple ansvarar inte för att denna enhet fungerar eller att den uppfyller säkerhetsoch myndighetskrav.
Garantibestämmelser för eeS-området och
Schweiz
Om din Yamaha-produkt av någon oförutsedd anledning
kräver garantiservice. Var god kontakta Yamahas
representantkontor i ditt land, om något problem uppstår.
Fullständig information återfinns på vår webbplats för EES
och Schweiz: (http://www.yamaha-hifi.com/ eller http://
www.yamaha-uk.com/ för boende i Storbritannien).
ii
Sv
FunktiOnER
Användarinformation, beträffande insamling och
dumpning av gammal utrustning och använda
batterier
Dessa symboler, som är specificerade i direktiven
2002/96/EC och 2006/66/EC, talar om att de
använda elektriska och elektroniska produkterna,
samt batterierna, inte ska blandas med allmänt
hushållsavfall. För rätt handhavande för att
undvika skadliga effekter på mänsklig hälsa
och miljö kontakta din lokala kommun, ditt
sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina
varor.
Kommentar ang. batterisymbolen (de två
nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i
kombination med en kemisk symbol. I detta fall
överensstämmer den med de krav, som har ställts
genom direktiven för den aktuella kemikalien.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31