Download  Print this page

Let Op: Lees Dit Voor U Uw Apparatuur In Gebruik Neemt - Yamaha PDX-31 Owner's Manual

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

LET OP: LEEs diT vOOr u uw aPParaTuur in gEbruik nEEmT.

Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u verzekerd kunt
zijn van de beste prestaties. Bewaar deze handleiding zodat u
er later nog iets in op zult kunnen zoeken.
1
Installeer dit toestel op een goed geventileerde, koele,
droge en schone plek - uit de buurt van direct zonlicht,
warmtebronnen, trillingen, stof, vocht en/of kou. (Gebruik
of bewaar dit toestel in geen geval in een auto enz.)
2
Plaats dit toestel niet in de buurt van andere elektrische
apparatuur, motoren of transformatoren om gebrom te
voorkomen.
3
Stel dit toestel niet bloot aan plotselinge
temperatuurwisselingen van koud naar warm en plaats
het toestel niet in een zeer vochtige omgeving (bijv. een
ruimte met een luchtbevochtiger) om te voorkomen dat er
zich condens vormt in het toestel, want dit kan leiden tot
elektrische schokken, brand, schade aan dit toestel en/of
persoonlijk letsel.
4
Installeer dit toestel niet op een plek waar er andere dingen
op kunnen vallen en/of waar dit toestel blootgesteld kan
worden aan druipende of spattende vloeistoffen. Plaats de
volgende dingen NIET bovenop dit toestel:
Andere componenten, want deze kunnen de afwerking
van dit toestel beschadigen en/of doen verkleuren.
Brandende voorwerpen (bijv. kaarsen), want deze
kunnen brand, schade aan dit toestel en/of persoonlijk
letsel veroorzaken.
Voorwerpen met vloeistoffen erin, want als deze vallen
kan de vloeistof leiden tot elektrische schokken voor
de gebruiker en/of schade aan dit toestel.
5
Dek dit toestel niet af met bijvoorbeeld een krant,
tafellaken, gordijn enz. want hierdoor kan de koeling
gehinderd worden. Als de temperatuur binnenin dit toestel
te hoog oploopt kan dit brand, schade aan dit toestel en/of
persoonlijk letsel veroorzaken.
6
Gebruik dit toestel niet ondersteboven. Dit kan leiden tot
oververhitting en mogelijk tot schade.
7
Zet niet teveel kracht op de schakelaars, knoppen en/of
bedrading.
8
Wanneer u het netsnoer loskoppelt van het stopcontact,
moet u de stekker vastpakken; trek niet aan het snoer.
9
Maak dit toestel niet schoon met chemische
oplosmiddelen; hierdoor kan de afwerking aangetast raken.
Gebruik een zachte, droge doek.
10
Gebruik dit toestel uitsluitend op het voltage zoals
gespecificeerd op het toestel zelf. Het is zeer gevaarlijk
om dit toestel op een hoger dan het opgegeven voltage
te gebruiken; dit kan leiden tot brand, schade aan het
toestel zelf en/of persoonlijk letsel. Yamaha aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige schade als resultaat van
gebruik van dit toestel op een ander dan het opgegeven
voltage.
11
Probeer dit product niet te modificeren of te repareren.
Neem contact op met bevoegd Yamaha servicepersoneel
wanneer het toestel nagezien of gerepareerd moet worden.
De behuizing mag in geen geval geopend worden.
12
Wanneer u dit toestel langere tijd niet zult gebruiken (bijv.
wanneer u op vakantie gaat), dient u het netsnoer los te
koppelen van het stopcontact.
13
Lees de paragraaf "PROBLEMEN OPLOSSEN" over vaak
voorkomende problemen en hoe u deze op kunt lossen
voor u concludeert dat het toestel kapot is.
14
Voor u dit toestel gaat verplaatsen, moet u het netsnoer
loskoppelen van het stopcontact.
15
U moet de met dit toestel meegeleverde netstroomadapter
gebruiken. Gebruik van een andere netstroomadapter dan
de meegeleverde kan leiden tot brand of schade aan dit
toestel.
16
Installeer dit toestel in de buurt van een stopcontact op een
plaats waar u gemakkelijk bij het netsnoer kunt.
17
Om dit product extra te beschermen tijdens onweer, of
wanneer u het langere tijd niet zult gebruiken, dient u
de stekker of netstroomadapter uit het stopcontact te
halen. Dit voorkomt beschadiging van het product bij
blikseminslag en stroompieken.
18
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hitte,
zoals door direct zonlicht, vuur of iets dergelijks. Gooi
de batterijen weg volgens de in uw regio geldende
regelgeving.
De kans bestaat dat wanneer dit apparaat te dicht bij een
tv met beeldbuis (Braun-buis) geplaatst wordt, de kwaliteit
van de kleuren nadelig beïnvloed zal worden. In dat geval
zet u dit apparaat op wat grotere afstand van het tv-toestel.
WAARSCHUWING
OM DE RISICO'S VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG U DIT
TOESTEL IN GEEN GEVAL BLOOTSTELLEN AAN
VOCHT OF REGEN.
Zelfs als een iPhone of iPod op dit toestel is aangesloten,
is de stroomvoorziening ervan niet afgesloten zolang de
stekker in het stopcontact zit. In deze staat is dit toestel
ontworpen om slechts een zeer kleine hoeveelheid stroom
te gebruiken.
LET OP
Ontploffingsgevaar indien de batterij niet op de juiste
manier vervangen wordt. Vervang uitsluitend door een
batterij van hetzelfde of een vergelijkbaar type.
i
Nl

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31