Download  Print this page

Yamaha PDX-31 Owner's Manual page 24

Portable player dock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Statusindikatorer (lysdioder)
Visar enhetens status och en ansluten iPhone/iPod. Status för en ansluten extern enhet visas inte.
Grön statusindikator: Enheten är på och fungerar normalt.
Röd statusindikator: Ett fel har uppstått eller så har volymen nått maximi- eller miniminivå.
Lysdiod
Grön
Röd
En gång
Kontinuerligt
En gång
En gång
En gång
2 sek.
Kontinuerligt
Kontinuerligt
...Lyser
...Blinkar
De funktioner som kan styras på en ansluten iPhone/iPod och extern komponent indikeras av
tillgänglig).
Ansluten komponent
Komponent som styrs
Enheten
iPhone/iPod
Extern komponent
Fjärrkontroll
*3
När en iPhone/iPod och extern komponent anslutits och spelar upp ljudfiler samtidigt kommer volymerna på din iPhone/iPod
*1
och på den externa komponenten att justeras.
*2
Du kan justera volymen på den externa komponenten oberoende när en iPhone/iPod och en extern komponent är anslutna och
spelar upp samtidigt – justera i så fall volymen på den externa komponenten.
Mer information om hur du använder fjärrkontrollen hittar du i snabbguiden.
*3
En iPhone/iPod är ansluten.
Volymen har justerats med en iPhone/iPod eller med volymknapparna på enheten, eller så
har en signal tagits emot från fjärrkontrollen.
Anslutning pågår, var god vänta.
30 sekunder har gått efter att iPhone/iPod pausats.
Enhetens volym står på maximi- eller miniminivån när en iPhone/iPod anslutits till iPod-
dockan.
Enhetens volym står på maximi- eller miniminivån när en extern komponent anslutits till
AUX.
Den iPod som anslutits stöds inte.
Se "FELSÖKNING" för uppgift om åtgärd.
Anslutningen misslyckades.
Se "FELSÖKNING" för uppgift om åtgärd.
Ett fel inträffade och enhetens skyddskretsar har aktiverats.
Se "FELSÖKNING" för uppgift om åtgärd.
...Av
MÖJLiGA FunktiOnER
iPhone/iPod
Volymreglage
Andra funktioner
*1
*1
*1
REGLAGE OCH FUNKTIONER
Status
(tillgänglig) eller
Extern komponent
Volymreglage
*1
*1
*2
*1
(inte
Andra funktioner
3
Sv

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Yamaha PDX-31

  Related Manuals for Yamaha PDX-31