Download Print this page

Belangrijke Veiligheidsvoorzorgen - STA-RITE 5MPR Installation And User Manual

Swimmingpool pumps
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
Klantendienst
HERENTALS, BELGIUM (8.30 uur tot 16.30 uur) CET
Telefoon: + 32 (0) 14 25 99 11
Website: www.pentairpooleurope.com
Conformiteitsverklaring
We verklaren, op eigen verantwoordelijkheid, dat het product dat beschreven wordt in dit document en waarop deze
informatie betrekking heeft, overeenstemt met de vereisten van de Richtlijn van de Raad 98/37/EEG.
De fabrikant, Pentair Water Belgium N.V., heeft het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande
melding, voor zover hun eigenschappen hierdoor niet wezenlijk veranderd worden.
2009 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving
©
Handelsmerken en disclaimers: Sta-Rite
Garantievoorwaarden: gelieve onze website te bezoeken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN

DEZE HANDLEIDING BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET VEILIGE, JUISTE
EN ZUINIGE GEBRUIK VAN ZWEMBADPOMPEN. HET NAUWGEZET OPVOLGEN VAN DE
INSTRUCTIES ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES HELPEN VOORKOMEN, REPARATIEKOSTEN,
BUITEN BEDRIJF PERIODES HELPEN VERMINDEREN EN DE BETROUWBAARHEID EN
LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT VERHOGEN.
Sectie 1
Algemene informatie
Controleer bij ontvangst de pomp op eventuele transportschade. Verwittig bij beschadiging onmiddellijk de transporteur.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan tot ernstige gezondheids-problemen, zelfs ernstig
of dodelijk letsel leiden. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies zal in elk geval alle garanties en
aansprakelijkheden van de fabrikant nietig maken.
Deze pomp is voorzien van een mechanische dichting.
Vermijd het droogdraaien van de pomp, zolang de pomp niet met water gevuld is.
Gelieve de instructies te volgen voor het opvullen van de pomp, volgens de installatie en
instructiehandleiding.
Sectie 2
Toepassing
Enkel gebruiken voor circulatie van zwembadwater.
Sectie 3
Installatie
Installeer de pomp zo dicht mogelijk bij het waterbekken.
Gebruik een zo recht en kort mogelijke zuigleiding met een constante helling, zo vermijdt u lange ontluchtingstijden.
De pomp moet op een vlakke, stevige fundering gemonteerd worden die hoog genoeg is zodat de motor niet onder
water kan komen te staan.
Monteer de elektrische bedieningsschakelaar niet op de pomp.
Installeer de filter en de pomp op een beschutte, goed geventileerde plaats die goed toegankelijk is voor onderhoud.
Meet alle leidingen correct en/of beperk het aantal bochten tot een minimum.
Ondersteun de leidingen van en naar de pomp om de belasting op de pomp tot een minimum te beperken.
Span de pijpverbindingen niet te hard aan en gebruik alleen speciale kleefmiddelen die geschikt zijn voor kunststof.
Vermijd producten op basis van minerale olie. Het is belangrijk dat de aanzuigleiding vrij is van luchtlekken. De
diameter van de aanzuigleiding moet altijd tenminste even groot zijn als de zuigopening van de pomp.
is het handelsmerk en/of gedeponeerde handelsmerken van Pentair Water Pool Inc.
TM
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for STA-RITE 5MPR

This manual is also suitable for:

5br(sw)5p6r(s)5p2r