Download  Print this page

Praca Twojego Programu - Danfoss TP4 User & Installation Instructions Manual

Electronic programmable room thermostat.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Praca Twojego programu

PL
Jeżeli odpowiadają Ci bieżąco ustawione programy (strona
69), nie musisz wykonywać żadnych dalszych czynności.
by zaakceptować ustawienia wstępne,
i2 24
pm
zamknij przednią pokrywę. Po 2 minutach
20
ustawienia te zostaną automatycznie
zaakceptowane
(symbol
dwukropka
będzie pulsował).
Urządzenie działa teraz w trybie pracy („RUN"). Ogrzewanie
będzie
włączane
i
wyłączane
o
zaprogramowanych
godzinach.
7

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Danfoss TP4

This manual is also suitable for:

Tp5

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • Tony Mayes Nov 24, 2016 01:52:
  I appear to have the battery replacemen​t symbol flashing on the TP5..2 thermostat fitted our central heating system.
  Ho​wever your instructio​ns do not include informatio​n on accessing the batteries or what their specificat​ion is.
  My queries:
  1​. How do I access the battery compartmen​t?
  2. What is the specificat​ion for the batteries and how many do we need?
  An answer as soon as possible would be helpful since having been away from home for 10 days I am not sure how long this symbol has been flashing.
  Your instructio​n leaflet says batteries have a life of some 2 years. Ours have lasted nearly 10 years. I'd say that is pretty impressive​.
  I await your response
  T​ony Mayes