Download  Print this page

Instrukcja Użytkownika; Wstępnie Ustawione Programy - Danfoss TP4 User & Installation Instructions Manual

Electronic programmable room thermostat.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Instrukcja Użytkownika
PL
Twój programowalny termostat pokojowy
Termostaty pokojowe TP4 i TP5 pozwalają na zaprogramowanie
do 6 czasów i temperatur, przy których Twoje ogrzewanie
włączy się i wyłączy każdego dnia. Przy użyciu TP5 możesz
zaprogramować jeden zestaw czasów i temperatur dla dni
roboczych oraz jeden dla weekendów. Posiadają one kilka
funkcji sterowanych przez użytkownika, włączając w to
zabezpieczenie przed mrozem i tryb termostatu.
Wstępnie ustawione programy
Urządzenia TP4 i TP5 zostały fabrycznie wyposażone w zestaw
wygodnych programów, w których ustalono czasy działania i
temperatury pracy najczęściej stosowane przez użytkowników.
68

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Danfoss TP4

This manual is also suitable for:

Tp5

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • Tony Mayes Nov 24, 2016 01:52:
  I appear to have the battery replacemen​t symbol flashing on the TP5..2 thermostat fitted our central heating system.
  Ho​wever your instructio​ns do not include informatio​n on accessing the batteries or what their specificat​ion is.
  My queries:
  1​. How do I access the battery compartmen​t?
  2. What is the specificat​ion for the batteries and how many do we need?
  An answer as soon as possible would be helpful since having been away from home for 10 days I am not sure how long this symbol has been flashing.
  Your instructio​n leaflet says batteries have a life of some 2 years. Ours have lasted nearly 10 years. I'd say that is pretty impressive​.
  I await your response
  T​ony Mayes