Download Print this page

Dansk - Black & Decker GL420 User Manual

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

D A N S K
GRÆSTRIMMER GL420/GL425/GL430
Tak fordi du valgte Black & Decker. Vi håber at du
får glæde af dette værktøj i mange år fremover.
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
GL420/GL425/GL430
Black & Decker erklærer at disse værktøjer
er konstrueret i henhold til: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
Lydniveauet målt i henhold til 84/538/EØF:
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
L
(akustisk styrke)
dB(A)
WA
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til 98/37/EØF:
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
24
ANVENDELSESOMRÅDE
Denne Black & Decker græstrimmer GL420/GL425/
GL430 er designet til trimning af græskanterne og
til slåning af græs på begrænsede arealer.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Piktogrammer
Følgende piktogrammer anvendes i denne
brugsanvisning:
Angiver risiko for personskade,
83
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
96
hvis brugsanvisningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Læs brugsanvisningen igennem, inden
værktøjet tages i brug.
< 2,5 m/s
2
Lær værktøjet at kende
Advarsel! Ved brugen af elværktøj skal
de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger,
inkl. følgende, altid følges, således at
risikoen for brand, elektrisk stød og
personskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning igennem,
inden værktøjet tages i brug.
Du skal sikre dig, at du ved, hvordan
værktøjet slukkes, inden det tages i brug.
Brugen af værktøjet er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelsen af
andet tilbehør eller udførelse af
opgaver med andet værktøj end det
her anbefalede kan medføre risiko for
personskader.
Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430