Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 9902 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9902:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1 Hefboom
2 Voet
3 Afstelknop
4 Stofuitlaat
5 Stofzak
6 Snelsluiting
7 Vastzetknop

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Bandmaat
9902 ............. 76 mm x 533 mm
9903 ............. 76 mm x 533 mm
9920 ............. 76 mm x 610 mm
9404 ............. 100 mm x 610 mm
• In verband met ononderbroken research en ontwik-
keling behouden wij ons het recht voor boven-
staande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wissel-
stroom worden gebruikt. De machine is dubbel-
geı ¨ soleerd volgens de Europese standaard en kan
derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden
aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Houd de machine vast bij de geïsoleerde
gedeelten van de handgreep wanneer de
machine tijdens het gebruik in aanraking kan
komen met verborgen bedrading of met zijn
netsnoer. Door contact met een onder span-
ning staande draad komen de blootgestelde
metalen delen van de machine onder spanning
te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
2. Houd het gereedschap altijd met beide handen
stevig vast.
3. Zorg ervoor dat de schuurband niet in aanrak-
ing is met het werkstuk, wanneer u het gereed-
schap inschakelt.
4. Houd uw handen uit de buurt van de draaiende
delen.
5. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer u
tijdens het werk weg moet. Schakel het
gereedschap alleen in, als u het in handen
houdt.
6. Dit gereedschap is niet waterdicht. Zorg er dus
voor dat het werkstuk droog is.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
Verklaring van algemene gegevens
8 Trekschakelaar
9 Snelheidsregelknop
0 Optionele slang met 28 mm
binnendiameter
q Stofzuigerslang
w Stofzuiger
Bandsnelheid
440 m/min.
210 – 440 m/min.
210 – 440 m/min.
210 – 440 m/min.
e Schuurgereedschapstaander
r Geleider
t Schuurgeleischoen
y Limietstreep
u Borstelhouderdop
i Schroevendraaier
Totale lengte
296 mm
296 mm
334 mm
334 mm
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Aanzetten of verwijderen van de schuurband
(Fig. 1)
Belangrijk:
Kontroleer altijd of het gereedschap uitgeschakeld is
en de stekker uit het stopkontakt is getrokken, alvo-
rens de schuurband aan te brengen of te verwijderen.
Trek het hefboompje totaal uit, monteer dan de
schuurband voordat u het hefboompje terug in de
oorspronkelijke positie zet.
LET OP:
Wanneer u de schuurband installeert, wees er zeker
van dat de richting van de pijl op de achterkant van de
band hetzelfde is als die op de machine. Tegenoverg-
estelde montage heeft een kortere levensduur van de
band tot gevolg. (Fig. 2)
Centreren van de band (Fig. 3)
Schakel het gereedschap in en controleer of de
schuurband goed gecentreerd is. Indien de rand van
de schuurband verder komt dan de rand van de voet
of meer dan 6 mm ervan is verwijderd, dient u de
afstelknop te gebruiken om de band te centreren.
Stofzak (Fig. 4 en 5)
Bevestig de stofzak aan de stofuitlaat. De stofuitlaat is
kegelvormig. Wanneer u de stofzak eraan bevestigt,
dient u deze zo ver mogelijk op de stofuitlaat te duwen
om te voorkomen dat deze tijdens het gebruik
loskomt. Voor de beste resultaten dient u de stofzak
te ledigen wanneer deze ongeveer halfvol is. Geef
daarbij een paar lichte tikken op de stofzak om zoveel
mogelijk stof eruit te verwijderen.
Netto gewicht
4,3 kg
4,3 kg
4,5 kg
4,7 kg
13

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

990399209404

Table of Contents