Download Table of Contents Print this page

Makita 9902 Instruction Manual page 8

Hide thumbs Also See for 9902:

Advertisement

Table of Contents
Trekschakelaar (Fig. 6)
LET OP:
• Alvorens het netsnoer op het stopkontakt aan te
sluiten, dient u altijd te kontroleren of de trekker-
schakelaar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddel-
lijk naar de ''OFF'' positie terugkeert.
• De machine mag niet in contact zijn met het werk-
stuk wanneer u de machine in- of uitschakelt,
aangezien anders het werkstuk niet goed zal wor-
den afgeschuurd of de band beschadigd kan raken.
Druk eenvoudig de schakelaar in om de machine te
starten. Om te stoppen, de trekker loslaten. Om
continu door te draaien bij het indrukken tevens de
vastzetknop indrukken.
Snelheidsregelknop (Fig. 7)
Voor 9903, 9920 en 9404
De bandsnelheid kan worden afgesteld op een wille-
keurige snelheid tussen 210 m en 440 m per minuut
door de snelheidsregelknop te draaien en in te stellen
op een cijfer van 1 tot 5. De snelheid vermeerdert
wanneer de knop in de richting van cijfer 5 wordt
gedraaid, en vermindert wanneer deze in de richting
van cijfer 1 wordt gedraaid. Kies de snelheid die
geschikt is voor het werkstuk dat u wilt schuren.
LET OP:
De snelheidsregelknop kan niet verder dan 5 en niet
verder terug dan 1 worden gedraaid. Forceer de knop
niet voorbij 5 of 1, aangezien de snelheidsregeling
daardoor defect kan raken.
Schuren (Fig. 8)
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en wacht totdat het op
volle snelheid is gekomen. Plaats vervolgens het
gereedschap zachtjes op het te schuren oppervlak.
Zorg ervoor dat de schuurband volledig in aanraking
is met het werkstuk en beweeg het gereedschap heen
en weer. U dient nooit kracht op het gereedschap uit
te oefenen. Het gewicht van het gereedschap zelf is al
voldoende. Teveel druk op het gereedschap kan
leiden tot afslaan of oververhitting van de motor. Ook
kan terugslag (kickback) en zelfs brandvlekken op het
werkstuk veroorzaakt worden.
Aansluiten op een Makita stofzuiger of stofvanger
U kunt schoner werken door de bandschuurmachine
aan te sluiten op een Makita stofzuiger of stofvanger.
Om aan te sluiten op een Makita stofzuiger (Model
406/431), is een optionele slang met een binnendi-
ameter van 28 mm nodig. Zie Fig. 9.
Om aan te sluiten op de Makita stofvanger (Model
420/420S), is de optionele slang niet nodig. U kunt de
bandschuurmachine direct aansluiten op de slang
van de stofvanger.
14
Schuurgereedschapstaander
(optioneel accessoire) (Fig. 10)
De schuurgereedschapstaander is handig voor het
schuren van kleine werkstukken of voor het verwij-
deren van bramen.
Schuurgeleischoen (optioneel accessoire)
(Fig. 11)
Door de schuurgeleischoen te gebruiken kunt u de
werkstukken vlakker schuren.
ONDERHOUD
LET OP:
Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is verwijderd vooraleer
onderhoud aan de machine uit te voeren.
Vervangen van koolborstels (Fig. 12 en 13)
Vervang de koolborstels wanneer deze tot aan de
limietmarkering zijn afgesleten. Beide identieke kool-
borstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.
Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft,
dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te
worden uitgevoerd in een erkend Makita service
centrum.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

990399209404

Table of Contents