Siemens PM500-Cotag Installation Manual page 9

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

SVENSKA - PM500 Kortläsare
Anslutning av dubbla läsare för både
in- och utpassage (BCLINK)
Om dubbla läsare för in- och utpassage ska
användas, måste utläsaren adresseras för
utpassage. Detta görs med en bygel mellan plint
HRN-Adr och DA i PM500 (före spänningspåslag).
Konfigurering sker på samma sätt som ovan.
Se Illustration 3 på sidan 10.
Siemens AB
Anslutning av läsaren PM500 till
Bewator Omnis 2010 E2V
Inkopplingsbilden visar hur PM500 ansluts till
Bewator Omnis 2010 totalintegrerat system där
noden E2V används.
Strömförsörjningen till läsaren PM500 hämtas från
E2V:s inkommande spänningsmatning. Max
spänning är då +24V. Observera att ingen
anslutning får göras till +12V utgången i E2V (på
grund av strömbegränsning i E2V). Lysdioderna
styrs helt av överordnat system. De två plintarna
märkta "Tamper" är sammankopplade internt i
läsaren. Detta kan användas som ett övervakat 24
timmars larm. (T ex kan avklippning av kabeln
generera ett larm).
Uppstart av läsaren sker på samma sätt som för
SiPass/Bewator Entro (ca 60 sekunder och sedan
hörs en ton).
Se Illustration 4 på sidan 10.
Anslutning av PM500 till SiPass
integrated ADD5100
Inkopplingsbilden visar hur PM500 ansluts till SiPass
integrated där ADD5100 (DRI) används.
Se Illustration 5 på sidan 11.
9
03.2011

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pm500-em

Table of Contents