Download Print this page

Kärcher NT 65/2 ECO TC Bruksanvisning page 7

Støvsuger
Hide thumbs

Advertisement

Bruksveiledning
Viktige merknader
Les nøye gjennom informasjonen
som er angitt i bruksanvisningen
før du tar maskinen i bruk.
Informer forhandleren
umiddelbart hvis det finnes
transportskader.
Miljøvern
Brennstoff, olje, rensemiddel og
skittent vedlikeholdsmateriell skal
leveres til et dertil egnet sted.
Emballasjemateriell, metall- og
plastbeholdere må leveres til
gjenvinning.
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Destruksjon av gamle
maskiner
Du får informasjon om miljøvennlig
destruksjon av din lokale
Kärcher-forhandler.
Korrekt bruk
— Denne støvsugeren er en
rengjøringsmaskin for
industriell bruk.
— Maskinen er beregnet på våt-
og tørr rengjøring av gulv- og
veggflater i bolig-, forretnings-
og industrielle omgivelser i
samsvar med denne
bruksanvisningen.
— Under bruken av maskinen må
ikke omgivelsestemperaturen
overskride 40 °C.
— Med last må maskinen veie
maks. 100 kg.
Antistatisk utstyr
NT 72/2 Eco Tc
— NT 72/2 Eco Tc er
gjennomgående jordet til
sugeslangestussen på
maskinsiden
— Elektrostatisk opplading under
tørrsuging (med alternativ
elektrisk ledende sugeslange)
blir avledet
Norsk
Tørrsuging
OBS!
Foldefilteret må aldri fjernes ved
sugingen.
Ved oppsugning av finstøv kan det
i tillegg brukes en papirfilterpose
eller et
membranfilter (spesialtilbehør).
62

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 72/2 eco tc