Download Print this page

Kärcher NT 65/2 ECO TC Bruksanvisning page 11

Støvsuger
Hide thumbs

Advertisement

Bruksveiledning
Rengjør elektrodene
! Løsne og ta av sugehodet
! Rengjør elektrodene
! Sett på sugehodet og lås det
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
Feilsøking
Sugeturbinen går ikke
! Kontroller kabelen, støpselet,
sikringen og stikkontakten.
! Start maskinen.
Sugeturbinen koples ut
! Tøm beholderen.
Sugeturbin starter ikke på nytt
etter tømming av beholderen
! Apparat koples ut og det ventes
i 5 s, etter 5 s koples det inn
igjen.
! Elektroder og elektrodenes
mellomrom rengjøres.
Sugekraft avtar
! Tilstoppinger fjernes fra
sugemunnstykke, sugerør,
håndtak power filter clean,
sugeslange eller foldefilter.
! Skift papirfilterpose.
! Filterrengjøring: Power filter
clean betjenes flere ganger på
håndtaket.
! Filterbeskyttelse må gripe inn
riktig.
! Foldefilter skiftes.
! Kontroller tappeslangen (hvis
montert) for tetthet.
Det kommer ut støv under
sugingen
! Foldefilterets korrekte
monteringsposisjon
kontrolleres.
! Foldefilter skiftes.
Utkoplingsautomatikk
(våtsuging) reagerer ikke
! Elektroder og elektrodenes
mellomrom rengjøres.
! Kontroller stadig
oppfyllingsnivået ved væsker
som ikke leder elektrisk strøm.
Norsk
Power Filter Clean sjalter
heletiden
! Løsne den fastsugde
sugedysen hhv. slangeenden.
! Avslutt den kontinuerlige
sugingen fra væskebeholder,
hhv. deaktiver funksjonen -
Power Filter Clean - (se kapittel
Våtsuging).
! Tilstoppinger fjernes fra
sugemunnstykke, sugerør,
håndtak power filter clean,
sugeslange eller foldefilter.
! Foldefilter skiftes.
66

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 72/2 eco tc