Download Print this page

Stell Og Vedlikehold - Kärcher NT 65/2 ECO TC Bruksanvisning

Støvsuger
Hide thumbs

Advertisement

Bruksveiledning
Tøm beholderen
fullstendig
! Parkeringsbremse låses
! Hold tak i håndtaket på
beholderen og tipp den ved å
løfte i den
! Tøm beholderen fullstendig
NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc
OBS!
— Foldefilteret må aldri fjernes
ved sugingen.
— Når man suger våt smuss, må
man alltid fjerne
papirfilterposen hhv.
membranfilteret (ekstrautstyr).
Det anbefales å bruke en
spesialfilterpose (våt) (se
filtersystemer).
— Ved væsker som ikke leder
strøm (f.eks. boreemulsjon, olje
og fett) slås ikke maskinen av
når beholderen er full.
Oppfyllingshøyden må
kontrolleres kontinuerlig og
beholderen må tømmes i rett
tid.
— Hvis man ønsker det, kan
kundeservice etterutstyre
maskinen med en nedkopling
for ikke ledende væsker.
Gulvdyse med
tilleggsfunksjon
(kun NT 72/2 Eco Tc)
! Drei reguleringsskruen med
urviseren
— Gulvdysen i høy stilling
! Drei reguleringsskruen mot
urviseren
— Gulvdysen i lav stilling
Norsk

Stell og vedlikehold

Fare!
Trekk alltid ut støpselet før det
skal utføres arbeider på sugeren.
Skift ut det flate foldefilteret
hhv. avluftsfilteret
! Filterbeskyttelse åpnes (1)
! Skift ut det flate foldefilteret (2)
hhv. avluftsfilteret (3)
! Filterbeskyttelse lukkes, må
gripe inn hørbart
65

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Nt 72/2 eco tc