Download  Print this page

Advertisement

4
SISSETÕMBEFILTRI PUHASTAMINE
1
MÄRKUS :
Ärge laske filtril ummistuda, sest see võib põhjustada võimsuse
vähenemist või kahjustada mootorit.
5
VÄLJAPUHKEFILTER(AINULTMAHTMUDEL)
1
- KUI TEKIB PROBLEEM
PROBLEEM
Mootor ei käivitu.
Sissetõmbevõimsus
väheneb pidavalt.
Toitejuhe ei keri täielikult
tagasi korpusesse.
Tolmuimeja ei tõmba
tolmu sisse.
Tolmuimeja on heaks kiidetud järgmiste
EMÜ direktiivide alusel: 89/336/EMÜ, 92/31/EMÜ ja 93/68/EMÜ.
Madalpinge ohutuse direktiiv: 73/23/EMÜ ja 93/68/EMÜ
2
VALIKVARIANT
PÕHJUS
Voolu ei ole.
Termokaitse käivitunud.
Otsik, voolik või toru on
ummistunud.
Kontrollige, et toitekaabel poleks keerdu
läinud või ebaühtlaselt tagasi kerinud.
Voolik on pragunenud või
3
2
VALIKVARIANT
katki.
ET-7
4
LAHENDUS
Kontrollige kaablit, pistikut ja
pistikupesa. Laske tolmuimejal
Eemaldage ummistuse
tekitanud ese.
Tõmmake toitejuhe 2-3 m ulatuses
välja ja vajutage tagasikerimisnupule.
Kontrollige voolikut ja
vajadusel asendage see.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: