Download Table of Contents Print this page

Samsung VACUUM CLEANER Operating Instructions Manual

Vacuum cleaner
Hide thumbs Also See for VACUUM CLEANER:

Advertisement

Available languages

Available languages

Operating Instructions

VACUUM CLEANER

Before operating this unit, please read the instructions carefully.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Samsung VACUUM CLEANER

 • Page 1: Operating Instructions

  Operating Instructions VACUUM CLEANER Before operating this unit, please read the instructions carefully.
 • Page 2: Important Safeguards

  This appliance must be connected to the same main voltage as shown on the rating plate. This vacuum cleaner is not suitable for removing any kind of liquid. Carpets treated with a liquid cleaner must be allowed to dry before being cleaned with the unit.
 • Page 3: Identifications Of Parts

  IDENTIFICATIONS OF PARTS HANDLE SUCTION HOSE AIR REGULATOR DUST-FULL INDICATOR TUBE* CORD REWIND BUTTON BUTTON FOR SUCTION POWER CONTROL SWITCH* HOSE REMOVAL ON/OFF BUTTON CARRYING HANDLE CLAMPER FOR DUST BAG RUG/FLOOR FLOOR NOZZLE* COMPARTMENT SELECTOR Features marked with * may vary according to model. ASSEMBLING THE VACUUM - CLEANER READY FOR USE 1) Connect the suction hose to the 2) Connect the suction tubes together...
 • Page 4: Power Cord

  ON / OFF SWITCH With the cord plugged into an electrical outlet, start or stop the vacuum cleaner by pushing lightly downward on the switch with your toe. POWER CONTROL(VARIABLE CONTROL TYPE ONLY ) The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with the electrical power control.
 • Page 5: Using The Accessories

  DUST-FULL INDICATOR If the “Dust-Full” indicator changes to “RED” while you are cleaning, the dust bag requires replacement. If the “Dust-Full” indicator continues to display “RED” even after NOTE : changing the dust bag, turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.
 • Page 6: Park Position

  TRANSPORTING AND STORING THE VACUUM CLEANER For easy storage and transportation, this vacuum cleaner has a clip system built onto the body, which will keep the tube, hose and nozzle in a vertical position.
 • Page 7 3) After removing the used dust 4) Press the dust cover down bag, insert the cardboard bag gently until the clamper relocks. collar of the new dust bag into the carrying bag. NOTE : Used dust bag can be sealed by removing the film from the paper and sticking the latter over the suction opening.
 • Page 8: Troubleshooting

  Pull the cord out 2~3m & twisted or wound unevenly. push down the cord rewind button. This Vacuum cleaner is approved the following EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31EEC and 93/68/EEC Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC DJ68-00186L REV ( 0.0 )
 • Page 9 Használati útmutató Háztartási PORSZÍVÓ MielŒtt használja a készüléket,kérjük,hogy gondosan olvassa el ezt a használati ùtmutatót.
 • Page 10 FONTOS BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK Bekapcsolás elŒtt ellenŒrizze,hogy a készüléket ugyanolyan feszültség¦ hálózatra csatlakoztatja-e,mint az a gyártócímkén található. VIGYÁZAT!Ne használja a porszívót,ha a padló,vagy szŒnyegtisztító fej nedves.Nedvesség felszívására nem használható. SzŒnyegek nedves tisztítása után várjon,amíg teljesen megszáradnak,és utána használja csak a porszívót. Porzsák nélkül ne üzemeltesse a készüléket.
 • Page 11 A KÉSZÜLÉK ALKOTÓRÉSZEI FOGÓRÉSZ SZÍVÓTÖMLÃ SZÍVÁSSZABÁLYOZÓ PORTELÍTETTSÉG JELZÉSE TOLDALÉKCSÃ * KÁBEL VISSZATEKERCSELÃ GOMB SZÍVÓTÖMLÃ ELTÁVOLÍTÓ GOMB TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÓ* FÃKAPCSOLÓ [ON/OFF]* FOGANTYÚ PADLÓ SZÃNYEG/ PORZSÁK TARTÓ SZÍVÓFEJ PADLÓ VÁLTÓ NYITÓRETESZ A csillaggal *jelölt alkotórészek típusonként változhatnak. PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE –ÜZEMBE HELYEZÉSE 1. Illessze a szívótömlŒt a szívócsŒbe. 2.
 • Page 12 HÁLÓZATI KÁBEL 1) KIHÚZÁS A hálózati kábel elég hosszan kihùzható, hogy kényelmesen használhassa a készüléket. 2) VISSZATEKERCSELÉS Használat után kapcsolja ki a porszívót, és hùzza ki a dugót a fali aljzatból, majd nyomja meg a kábel visszatekercselŒ gombot.A kábelt automatikusan feltekercseli. MEGJEGYZÉS : Ha eltávolítja a hálózati csatlakozót,akkor mindig a dugót fogja meg,ne a kábelt.
 • Page 13: Tartozékok Használata

  PORTELÍTETTSÉG JELZÉSE Addig használhatja a porszívót,amíg a portelítettség jelzŒ színe vörösre nem változik.Ez azt jelenti,hogy a porzsák megtelt,és ki kell cserélni. MEGJEGYZÉS : Ha a jelzŒ színe folyamatosan vörös a porzsák cseréje után is, akkor kapcsolja ki,és ellenŒrizze a tömlŒt,a toldalék csöveket, stb.,hogy nem tömŒdtek-e el.
 • Page 14: Porzsák Cseréje

  PARKOLÓ HELYZET A porszívó hátoldalán,felül elhelyezett támaszték segítségével kényelmesen tarthatja a készüléket a takarítás szünetében,ha a szívótömlŒt használja. PORSZÍVÓ SZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA A porszívót ùgy tervezték,hogy függŒleges helyzetben felállítva is tárolható legyen. Ebben a helyzetben kevés helyet foglal el és sz¦k helyen is tudja használni,álló helyzetben takarításkor.
 • Page 15 3) Cserélje ki a megtelt porzsákot. 4) Nyomja vissza a tartókamra Illessze be a tiszta porzsák karton fedelét ùgy,hogy az kattanjon részét a csùszó keretbe.Teljesen kilapítva helyezze be a porzsákot a helyére. MEGJEGYZÉS : A használt porzsákot lezárhatja,ha eltávolítja a filmet a papírról,és azt a szívónyílásra helyezi át (KIZÁRÓLAG PAPÍRZSÁK ESETÉN).
 • Page 16 PADLÓ SZÍVÓFEJ HASZNÁLATA PADLÓ/SZÃNYEG VÁLTÓ Használat elŒtt gyŒzŒdjön meg róla,hogy a váltó a tisztítandó felületnek megfelelŒ helyzetben áll-e. Válassza a SzŒnyeg jelzést (1),amikor szŒnyeget kíván tisztítani. Válassza a Sík felület jelzést (2),amikor a padlót,vagy más sima burkolatot kíván porszívózni. MEGJEGYZÉS : A hatékony szívóhatás érdekében tisztítsa le a kefét a réstisztító...
 • Page 17: Mùszaki Adatok

  MÙSZAKI ADATOK MINÃSÉGTANÚSÍTÁS A 2/1984 (III.10.)BkM-IpM számù rendelet alapján,mint forgalmazó tanùsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányù,VC-6015V,VC-6014V,VC-6014 típusù háztartási porszívók megfelelnek az alábbi m¦szaki adatoknak. Típus : VC-6015V VC-6014V VC-6014 Porzsák ¦rtartalma: 3,8 l 3,8 l 3,8 l Telítettség jelzés Teljesítményszabályozás: M¦ködési hossz:...
 • Page 18 MEMO...
 • Page 19 MEMO...
 • Page 20 DJ68-00186L REV ( 0.0 )

Table of Contents