Download  Print this page

Advertisement

4
IEEJAS FILTRA TĪRĪŠANA
CLEANING THE INLET FILTER
1
1
Nepieļaut, ka šis filtrs ir ļoti netīrs, jo tas novedīs pie jaudas samazināšanās
vai var bojāt motoru.
5
OUTLET FILTER
IZEJAS FILTRS (TIKAI TILPUMA TIPAM)
1
- JA IR RADUSIES PROBLĒMA
- IF YOU HAVE A PROBLEM
PROBLĒMA
PROBLEM
Motors neieslēdzas
Motor does not start.
Suction force is gradually
Iesūkšanas jauda
pakāpeniski samazinās
decreasing.
Vads pilnībā nesarullējas
Cord does not rewind fully.
Vacuum cleaner does not
Putekļusūcējs nesavāc
netīrumus
pick up dirt.
Šis putekļusūcējs ir sekojoši apstiprināts
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC
EMC direktīva: 89/336/EEC, 92/31/EEC un 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC
Zemas voltāžas drošības direktīva: 73/23/EEC un 93/68/EEC
2
2
Variants
OPTION
or may damage the motor.
( VOLUME TYPE
Nav elektrības.Termostats
.
izslēdzis putekļusūcēju
Nozzle, suction hose or
Uzgalis, šļūtene vai caurule
.
Check that the cord is not
Pārbaudīt, vai vads nav
.
sameties vai nevienmērīgi satīts
twisted or wound unevenly.
Šļūtenē plaisa vai caurums
Crack or hole in hose.
.
3
3
gg
2
Variants
OPTION
IEMESLS
CAUSE
No power supply.
.
Thermal cut-out.
.
ir nobloķētas
tube is blocked.
LV-7
4
4
y
RISINĀJUMS
REMEDY
Pārbaudīt vadu, kontaktu un
Check cable, plug and
kontaktligzdu. Atstāt, lai atdziest.
socket.Leave to cool.
Remove the object
Izņemt traucēkli
Pavilkt vadu laukā 2-3 metrus un
Pull the cord out 2-3m and push
.
nospiest vada satīšanas pogu
down the cord rewind button.
Check hose and replace if
Pārbaudīt šļūteni un ja
.
nepieciešams, nomainīt
required.
p
.
.
.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: