Download Table of Contents Print this page

Samsung VACUUM CLEANER Operating Instructions Manual

Vacuum cleaner
Hide thumbs Also See for VACUUM CLEANER:

Advertisement

Available languages

Available languages

DJ68-00093P(EN)
11/2/02 11:53 AM
Page 1

Operating Instructions

EN
Használati útmutató
HU

VACUUM CLEANER

Before operating this unit, please read the instructions carefully.

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Samsung VACUUM CLEANER

 • Page 1: Operating Instructions

  DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 1 Operating Instructions Használati útmutató VACUUM CLEANER Before operating this unit, please read the instructions carefully.
 • Page 2: Important Safeguards

  Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions. 4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
 • Page 3: Identifications Of Parts

  DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 3 IDENTIFICATIONS OF PARTS HOSE * REMOTE POWER CONTROL * (REMOTE CONTROL TYPE ONLY) HANDLE * SUCTION REGULATOR * CYCLONIC FILTER * TUBE * AUTO BUTTON CORD REWIND BUTTON TRANSPARENT TUBE * POWER CONTROL SWITCH * ON/OFF BUTTON TOOL STORAGE COVER...
 • Page 4 DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 4 ASSEMBLING THE VACUUM-CLEANER READY FOR USE 1) Connect the suction hose to the suction tube. 2) Adjust the suction tube(depending on model). EXTENDING : Holding the narrow part of the telescopic tube with one hand, push the handle in the opposite direction with your other hand.
 • Page 5: Power Cord

  NOTE : When removing the power cord from the electrical outlet,grasp the plug,not the cord. ON/OFF SWITCH You can start or stop your vacuum cleaner by pressing the on/off switch lightly with your toe. POWER CONTROL (VARIABLE CONTROL TYPE ONLY) The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with electrical power control.
 • Page 6 DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 6 AUTO MODE (BUTTON CONTROL TYPE ONLY) If you press AUTO MODE, the power is automatically set at 1200~1300 watt. This mode reduces the suction power fluctuation which is caused by the fluctuation of airflow quantity to the motor. For example, when dust bag is full, the quantity of air to the motor will be decreased and power will be down followingly.
 • Page 7: Using The Accessories

  PARK POSITION Located in the top rear side of the vacuum cleaner,there is a nozzle support that can be used to park the nozzle during pauses in cleaning TRANSPORTING AND STORING THE VACUUM CLEANER...
 • Page 8: Replacing The Dustbag

  DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 8 REPLACING THE DUST BAG 1) To open the dust cover of the dust bag com- 2) Remove the dust bag from the cleaner partment, press the clamper upwards(the clam- per is located at the front of the dust cover). 3) After removing the used dust bag, insert the 4) Press the dust cover down gently until the cardboard bag collar of the new dust bag into...
 • Page 9: Inlet Filter

  DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 9 MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF THE FILTERS INLET FILTER The secondary filter, located behind the grille in the back of dust bag compartment, protects the motor from dirt particles. Do not allow the filter to become clogged. Suction power reduction or motor damage may result.
 • Page 10 DJ68-00093P(EN) 11/2/02 11:53 AM Page 10 USAGE OF FLOOR NOZZLE FOR RUG / FLOOR SELECTOR Before use make sure that the position of the selector is in the right position for the type of surface to be cleaned. Select the carpet indicator when cleaning carpets.
 • Page 11: Cyclonic Filter (Only Cyclonic Filter Types)

  Pull the cord out 2~3m & twisted or wound unevenly. push down the cord rewind button. This Vacuum cleaner is approved the following. EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC EN-10...
 • Page 12: Használati Útmutató

  DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:58 AM Page 1 Használati útmutató Háztartási PORSZÍVÓ MielŒtt használja a készüléket, kérjük, hogy gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.
 • Page 13 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:58 AM Page 2 T U L A J D O N S Á G O K A készülék jellemzŒ tulajdonságai közé tartozik az automatikus kábel visszatekercselés és a portelítettség jelzése. MEGJEGYZÉS : Nem mindegyik modell rendelkezik ugyanazokkal a jellemzŒkkel. FONTOS BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK 1 .
 • Page 14 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 3 A KÉSZÜLÉK ALKOTÓRÉSZEI TÖMLÃ * KÉZI SZABÁLYOZÓ * (CSAK A KÉZI SZABÁLYOZÓ T Í P U S O K N Á L ) TARTÓ * LEVEGÃSZABÁL YOZÓ * CSÃ * KÁBEL VISSZATEKER- AUTO GOMB CSELÃ...
 • Page 15 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 4 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE 1) . Csúsztassa a toldalék csŒ szabad végét a 2) . Csúsztassa össze a szívócsŒ részeket (model- s z í v ó c s Œ b e . lenként változhat). L E H E T à S É G : HOSSZABBÍTÁS: Tartsa a kihúzható...
 • Page 16 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 5 A HÁLÓZATI KÁBEL TÁ R O L Á S A 1). KIHÚZÁS A hosszú hálózati kábel takarítási igényei szerint húzható ki. 2). VISSZATEKERCSELÉS Használat után kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a dugót a fali aljzatból, majd nyomja meg a kábel visszatekercselŒ...
 • Page 17 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 6 [AUTO] ÜZEMMÓD (CSAK SZABÁLY O Z H ATÓ TÍPUSNÁL) Ha a porszívót automatikus módba [AUTO MODE] állítja, a porszívót 1 200-1 300 W teljesítményfelvétel tartományban mık ö d t e t h e t i . Ez a beállítás csökkenti a porszívó...
 • Page 18: A Ta Rtozékok Használata

  DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 7 A TA RTOZÉKOK HASZNÁLATA Nyissa ki a tartozék tároló fedelét. R É S T I S Z T Í T Ó P O R T A L A N Í T Ó K Á R P I T T I S Z T Í T Ó A réstisztító...
 • Page 19: A Porzsák Cseréje

  DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 8 A PORZSÁK CSERÉJE 1) Nyomja a nyitóreteszt felfelé porzsák tartó 2) Vegye ki a porzsákot a porszívóból. kamra fedelét (a retesz a kamrafedél elején t a l á l h a t ó ) . 3) Cserélje ki a megtelt porzsákot.
 • Page 20 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 9 A SZÙRà GONDOZÁSA ÉS CSERÉJE BELSà SZÙRà A másodlagos szırŒ közvetlenül a rács mögött található, hogy védje a motort a portól. Ne hagyja ezt a szırŒt eltömŒdni. Csökken a szívóteljesítmény, vagy károsodhat a készülék. Ha megtelt a szır Œ . Vegye ki, tisztítsa ki és helyezze vissza.
 • Page 21 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 10 A PADLÓ SZÍVÓFEJ HASZNÁLATA à P A D L Ó / S Z NYEG VÁLTÓ Használat elŒtt gyŒzŒdjön meg róla, hogy a váltó a tisztítandó felületnek m e g f e l e lŒ helyzetben áll-e. Válassza a szŒnyeg jelzést , amikor szŒnyeget kíván tisztítani.
 • Page 22 DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 11 CIKLONIKUS ELÃSZÙRà (OPCIONÁLIS) A porszívóhoz hosszù ideig használhatja a porzsákot a ciklonikus sz¦rŒ rendszernek köszönhetŒ en és változatlan erŒ sség¦ lesz a szívóhatás. A nagyobb porszemcséket a ciklonikus sz¦rŒ választja le, és azok a portartóban összegy¦ lnek, amikor a levegŒ...
 • Page 23: Mùszaki Adatok

  DJ68-00093P(HU) 11/2/02 11:59 AM Page 12 MÙSZAKI ADATOK MINÃSÉGTANÚSÍTÁS A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számù rendelet alapján, mint forgalmazó tanùsítjuk, hogy a SAMSUNG gyártmányù, VC-8930 típusù háztartási porszívó megfelel az alábbi m¦szaki elŒírásoknak. Porzsák ¦rtartalma: Szívóteljesítmény: 350 W Telítettség jelzése: Érintésvédelmi osztály : Teljesítményszabályozás:...

Table of Contents