Download  Print this page

Advertisement

2
OPERATING YOUR CLEANER
DARBS AR PUTEKĻUSŪCĒJU.
2-1 POWER CORD
STRĀVAS VADS
- VOLUME TYPE
-Tilpuma tips
- On/OFF tips
ON/OFF TYPE
2-3 POWER CONTROL(VOLUME TYPE ON
JAUDAS KONTROLE (TIKAI TILPUMA TIPAM)
MIN = Viegliem audumiem, piem.,
MIN = For delicate fabrics, e.g.
tilla aizkariem
MAX = cietām grīdām un ļoti netīriem
MAX = For hard floors and heavily
paklājiem
2-4 SUCTION CONTROL
IESŪKŠANAS KONTROLE
Lai samazinātu iesūkšanu, kad tiek tīrītas
To reduce suction for cleaning draperies,
drapērijas, mazi paklājiņi un citi viegli
small rugs and other
audumi, slidināt gaisa ventili, līdz atvērums
light fabrics, slide the air vent until the
ir līdz galam vaļā.
hole is open.
PIEZĪME:
NOTE :
Izvilkt kontaktu no
When removing the
Izvilkt kontaktu no
kontaktligzdas
When removing the
plug from the
kontaktligzdas
plug from the
vajadzētu, turot aiz
socket, please take
kontakta, nevis velkot
care to grasp the
aiz vada, to
plug, not the cord in
nevajadzīgi nestiepjot.
order to avoid
.
net curtains.
.
soiled carpets.
LV-4
2-2 ON/OFF SWITCH
ON/OFF SLĒDZIS
-Tilpuma tips
- VOLUME TYPE
- On/OFF tips
ON/OFF TYPE

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: