Download  Print this page

Fakir Slow Juicer Instruction Manual Page 9

Fruit and vegetable extractor.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Güvenlik Önlemleri
KURULUM
UYARI!
Meyve veya sebzeleri yerleştirmeden çalıştırmayınız.
Kase boş iken çalıştırmayınız.
ÖNEMLİ!
Cihazın düzgün çalışabilmesi için üst kapak ucu
close-kapalı konumuna getirilmelidir.
• Cihazı çalıştırmadan önce lütfen güvenlik önlemlerini
okuyunuz.
• Yaralanmalardan kaçınmak için aşağıdaki uyarıları dikkate
alınız.
• Cihaz fişini prize ıslak ellerle takmayanız ve cihaz fişini
prizden ıslak ellerle çekmeyiniz. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• Cihaz fişini prize düzgün bir şekilde takınız. Düzgün şekilde
takılmayan fişler yangına sebep olabilir.
• 220 V 'luk güçten başka güç kullanmayınız. Elektrik
çarpmasına, yangına ve ürün hasarına yol açabilir.
• Cihaz fişini prize takarken zorlamayınız. Cihaz fişinin
herhangi bir ısı kaynağından uzakta olduğundan,
kıvrılmadığından ve bükülmediğinden emin olunuz.
• Gövdeyi kesinlikle demonte etmeyiniz. Herhangi bir
sorunda Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Bu kuralı ihlal
etmek elektrik çarpmasına ve yangına sebep olabilir.
• Cihaz güç kablosu hasar görmüş ise veya gevşemiş ise
cihazı kullanmayınız. Elektrik çarpmasına ve yangına
neden olabilir.
• Cihaz içerisine bilinmeyen herhangi bir madde koymayınız.
Elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
• Cihaz gövdesini her zaman kuru tutunuz. Bunu ihlal etmek
elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
• Bu tip bir cihazı kullanmaya alışık olmayan çocukları ve
insanları cihazdan uzak tutunuz.
• Cihaz kullanımdayken hiçbir parçasını çıkarmayınız ve
cihaza hiçbir yabancı madde atmayınız. Yaralanmalara ve
cihazda hasara neden olabilir.
TR
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: