Download  Print this page

Fakir Slow Juicer Instruction Manual Page 10

Fruit and vegetable extractor.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GB
10
KURULUM
• Cihaz üst kapağı tam olarak kilitlenmeden cihazı
çalıştırmayınız. Elektrik çarpmasına ve yangına neden
olabilir.
• Bir gaz kaçağı durumunda cihazın fişini prizden çekmeyi-
niz. Bunun yerine mekanı havalandırmak için bütün
pencereleri açınız. Bunun ihlali elektrik çarpmasına ve
yangına neden olabilir.
• Cihazı düz ve stabil bir zeminde çalıştırınız. Aksi takdirde
yaralanmalara ve üründe hasara neden olabilir.
• Cihaz içerisine; cihazda olması gereken parçalardan başka
bir şey koymayınız.
• Cihaz çalışır haldeyken taşımayınız. Aksi taktirde yaralan-
malara ve cihazda hasara neden olabilir.
• Sıkma burgusu sıkışırsa 2-3 saniye için geri tuşuna
basarak cihazı ters yönde çalıştırınız ve sıkışıklık
geçtiğinde normal çalıştırmaya devam ediniz. Aksi taktirde
yaralanmalara ve cihaz üzerinde hasara neden olabilir.
• Cihaz çalışır haldeyken parçalarını sökmeyiniz. Aksi
taktirde yaralanmalara ve cihaz üzerinde hasara neden
olabilir. Cihaz durduktan ve cihaz fişini prizden çektikten
sonra parçalarını sökünüz.
• Cihazı kullanırken itici dışında başka bir şey kullanmayınız.
Aksi taktirde yaralanmalara ve cihaz üzerinde hasara
neden olabilir.
• Cihazı devamlı olarak 30 dakika üzerinde çalıştırmayınız.
Motor aşırı ısınabilir.
• Cihaz motorunu (gövdeyi) suya maruz bırakmayınız. Aksi
taktirde yaralanmalara ve cihaz üzerinde hasara neden
olabilir.
• Cihazla işiniz bittikten sonra cihazın fişini fişten tutarak
prizden çekiniz. Cihaz kablosunu tutarak prizden çekmeye
çalışmayınız.
• Cihaz çalışırken alışık olmadığınız bir koku duyarsanız
cihazı kullanmayı bırakınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne
başvurunuz.
• Cihaz ağır olduğundan cihazı iki elinizle tutarak kaldırınız.
Aksi taktirde yaralanmalara ve cihaz üzerinde hasara
neden olabilir.
• Yıkanabilir parçaları 80 dereceden sıcak suda yıkamayınız
ve durulamayınız. Aksi taktirde yaralanmalara ve cihaz
üzerinde hasara neden olabilir.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: