Download  Print this page

Fakir Slow Juicer Instruction Manual Page 17

Fruit and vegetable extractor.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sorun giderme
Sorun
Cihaz çalışmıyor
Meyve veya sebze suyu
doğru bir şekilde dışarıya
verilmiyor veya posa çıkış
ağzından meyve veya
sebze suyu geliyor.
Cihaz çalışırken birden
durdu
Cihaz çalışırken gıcırdıma
sesi çıkarıyor
Cihaz titriyor
KULLANIM SONRASI
Çözüm
a. Cihaz fişinin prize doğru bir şekilde takıldığından emin
olunuz.
b. Cihaz parçalarının doğru bir şekilde monte
edildiğinden emin olunuz.
c. Fakir yetkili servisi'ne başvurunuz.
a. Plastik tıkacın doğru bir şekilde takıldığından emin
olunuz.
b. Kullandığınız meyve veya sebzelerin taze
olduğundan emin olunuz.
a. Cihaza bir kerede çok fazla yükleme yapılmadığından
emin olunuz.
b. Meyvelerdeki çekirdeklerin çıkarıldığından emin
olunuz.
- Cihazı kapatınız ve geri sarma fonksiyonunu 2-3
saniye için kullanınız ve kullanıma devam ediniz.
Bu ses gayet normaldir zira sıkma burgusu ile meyve
veya sebze suyu sıkılırken bu ses çıkar.
Cihazın titremesi son derece normaldir.
Motorun sağlıklı çalıştığını gösterir.
TR
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: