Download  Print this page

Fakir Slow Juicer Instruction Manual Page 12

Fruit and vegetable extractor.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TR
Kurulum 2
A
D
E
12
KURULUM
B
A. Filtreyi dönen fırçanın içerisine yerleştiriniz.
B. Filtre ve dönen fırçayı kasenin içerisine yerleştiriniz.
Kase üzerindeki kırmızı noktanın ve filtre üzerindeki siyah
noktanın aynı hizada olduğundan emin olunuz
C. Sıkma burgusunu filtrenin içerisine yerleştiriniz.
D. Üst kapağı kasenin üzerine yerleştiriniz.
1. Kase üzerindeki kırmızı noktanın ve filtre üzerindeki siyah
noktanın aynı hizada olduğundan emin olunuz
2. Üst kapaktaki ok işaretinin gövdedeki kilit işaretine yakın
olmasına dikkat ediniz.
E. 1. Birleştirilmiş üst kısmı gövdeye yerleştiriniz.
2. Aşağıda gösterildiği gibi üst kısmı gövdeye yerleştiriniz ve
Üst kapağı kilit işaretinin olduğu yere doğru kaydırınız ve
kilitlendiğinden emin olunuz.
F. Cihaz fişini prize takınız ve iki kabı da çıkış ağızlarına
yerleştiriniz.
C
F

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: