Download  Print this page

Güvenlik - Fakir Slow Juicer Instruction Manual

Fruit and vegetable extractor.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TR
Önemli Güvenlik Notları
6
GÜVENLİK
Elektrikli bir cihaz kullanılırken basit güvenlik önlemleri
alınmalıdır. Aşağıda talimatların hepsini okuyunuz.
• Elektrik çarpması riskinden korunmak için cihazın gövdesini
(motorunu) suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihaz çocukların yanında kullanıldığı zamanlarda yakın
gözetim sağlanmalıdır.
• Cihaz kullanılmadığı zamanlarda, kurulum yapılırken, cihaz
parçaları sökülürken veya temizlik yapılırken; cihazın fişi
prizden çekilmelidir.
• Hareketli parçalara dokunmayınız.
• Cihaz güç kablosu veya fişi hasar görmüş, cihaz düşmüş,
zarar görmüş veya işlevinini yerine tam olarak getiremi-
yorsa; cihazı kullanmayınız. Derhal Fakir Yetkili Servisi'ne
başvurunuz.
• Orijinal olmayan yedek parça veya aparatları kullanmak
yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden
olabilir.
• Cihaz güç kablosunun masa kenarından veya tezgahtan
sarkmasına izin vermeyiniz.
• Cihaz çalışırken cihaz üst kapağının kilitli olduğundan emin
olunuz.
• Cihazı kapattıktan sonra cihazın fişini prizden çektiğinizden
emin olunuz. Cihaz parçalarını çıkarmaya başlamadan
önce motorun tamamen durduğundan emin olunuz.
• Cihaz çalışır haldeyken parmaklarınızı veya başka objeleri
cihazın içerisine doğru sokmayınız. Eğer yiyecek beslenme
ağzında kaldıysa, iticiyi veya başka bir yiyeceği kullanınız.
• Cihazı dışarıda kullanmayınız.
• Cihazı sıcak gaz, elektrikli ocak veya fırın yakınlarında
kullanmayınız.
• Cihazı yazılı amaçlar dışında kullanmayınız.
• Bu klavuzu ilerideki kullanımları için saklayınız.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: