Download Print this page

HP ProCurve 5400zl Installation And Getting Started Manual Page 108

Procurve 5400xl series switches and zl power supply shelf.
Hide thumbs

Advertisement

Recycle Statements
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Statements
Laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä merkki, tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Tällöin hävitettävä laite on toimitettava sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen.
Hävitettävien laitteiden erillinen käsittely ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja
varmistamaan, että laite kierrätetään tavalla, joka estää terveyshaitat ja suojelee luontoa. Lisätietoja
paikoista, joihin hävitettävät laitteet voi toimittaa kierrätettäväksi, saa ottamalla yhteyttä jätehuoltoon tai
liikkeeseen, josta tuote on ostettu.
Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne
Le symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec
les déchets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les
déposant dans les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques
et électroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste
des déchets contribue à la préservation des ressources naturelles et garantit que ces appareils seront
recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations
sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités
locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous
avez acheté ce produit.
Entsorgung von Altgeräten aus privaten Haushalten in der EU
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den
normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Benutzer sind verpflichtet, die Altgeräte an einer Rücknah-
mestelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungs-
gemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert
eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schützt. Informationen dazu,
wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen
Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben
Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν
πρέπει να διατίθεται μαζί με τα άλλα οικιακά σας απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να
απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και
ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού σας κατά την απόρριψη θα συμβάλει στη διατήρηση των
φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να
παραδώσετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό
γραφείο, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το
προϊόν.
Készülékek magánháztartásban történő selejtezése az Európai Unió területén
A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál,
hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A
vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejtezéskori
begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint
biztosítja a selejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását.
A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az
illetékes szemételtakarító vállalattól, illetve a terméket elárusító helyen kaphat.
D-2

Advertisement

   Related Manuals for HP ProCurve 5400zl

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: