Download Print this page

Problemen Oplossen - Haier DW12-CFE S Manual

Domestic dishwasher
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Problemen oplossen

Het kan voorkomen dat de vaatwasser niet werkt of niet goed
werkt. Kijk eerst wat er gedaan kan worden, alvorens hulp in te
roepen: werd een van de knoppen niet ingedrukt om een
noodzakelijke werking uit te voeren?
de vaatwasser start niet
Controleer of:
- de stekker goed in het stopcontact zit;
- er stroom is;
- de deur van de vaatwasser goed gesloten is;
- de knop ON-OFF op "ON" staat;
- de watertoevoer open staat.
De vaatwasser neemt geen water op
Controleer of:
- het water open staat en de slang goed is aangesloten;
- er watertoevoer naar de woning is en het water genoeg druk
heeft;
- de watertoevoerslang geknikt of gebogen is;
- de filter voor de watertoevoerslang geblokkeerd is.
Het vaatwerk is niet schoon
Controleer of:
- het water open staat en de slang goed is aangesloten;
- er watertoevoer naar de woning is en het water genoeg druk
heeft;
- de watertoevoerslang geknikt of gebogen is;
- de filter voor de watertoevoerslang geblokkeerd is.
De vaatwasser voert het water niet af
Controleer of:
- de afvoerslang geknikt of gebogen is.
Er is een kalkaanslag of witte film op het vaatwerk
Controleer of:
- het deksel van het zoutreservoir goed dicht zit;
- de dosering van het glansspoelmiddel correct is.
Foutenmeldingen
De afwasmachine heeft een veiligheidssysteem dat werkende
problemen en defecten kan ontdekken. Deze defecten worden
gesignaleerd door snelle van één van het "F" programma LEDen
te knipperen.Slechts wanneer het indicatorlicht voor cyclus (zie
lijst voor cycli) knipoogjes snel doorweekt, zou u de cyclus moeten
annuleren zoals die in de gerechtigde sectie beschreven wordt,
"Schrap of wijzig de cyclus tijdens de voortgang." Dan zorg
ervoor dat er water in de leidingen is en de kraan aangezet wordt.
Als het bericht verdergaat, vraag technische bijstand, die op welk
bericht wijst verscheen.
Als een andere indicatorlichten begint snel te knipperen, zet het
toestel uit en vraag technische bijstand, die op welk licht wijst
begon te knipperen.
Wanneer ondanks deze controles de vaatwasser nog steeds niet
werkt en/of het probleem aanhoudt, neem dan contact op met
het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum en verstrek de
volgende informatie:
Controleer of:
- het deksel van het zoutreservoir goed dicht zit;
- de dosering van het glansspoelmiddel correct is.
Neem nooit contact op met niet erkende onderhoudstechnici
en weiger reparatie met niet originele onderdelen.
.75.
Installatie
De vaatwasser plaatsen
Plaats de vaatwasser in de gewenste positie. De achterzijde moet
tegen de wand rusten, en de zijkanten langs de nevenliggende
kasten of wand. De vaatwasser is voorzien van watertoevoer- en
-afvoerslangen die links of rechts kunnen worden aangebracht
om correcte installatie te vergemakkelijken.
De vaatwasser waterpas stellen
Zodra de vaatwasser in positie staat, de voetjes afstellen (door
ze in of uit te draaien) tot de vaatwasser waterpas staat. In alle
gevallen, mag het apparaat niet meer dan 2 hellen. Wanneer de
vaatwasser waterpas staat, zal dit bijdragen aan een correcte
prestatie.
Koud water aansluiting
De koud water aanvoerslang aansluiten op een 3/4 (gas) aansluiting
met schroefdraad en stevig in positie vastdraaien (zie Afb.1).
Wanneer de waterleidingen nieuw zijn of lange tijd niet gebruikt zijn,
laat het water dan een tijdje lopen om er zeker van te zijn dat het
water goed stroomt en vrij is van onzuiverheden. Wanneer deze
voorzorgsmaatregel niet genomen wordt, is er kans dat de waterinlaat
geblokkeerd raakt en dat het apparaat beschadigt wordt.
Warm water aansluiting
De watertoevoer naar het apparaat kan tevens worden aangesloten
op de warm waterleiding van de woning (centraal systeem,
verwarmingssysteem), zolang dit niet warmer is dan 60 C .
In dat geval wordt de programmatijd met zo'n 15 minuten ingekort
en de doelmatigheid neemt enigszins af.
De aansluiting naar de warm waterleiding uitvoeren op dezelfde
wijze als de aansluiting op de koud water leiding.
fig.1
WAARSCHUWING:
Het apparaat moet met een nieuwe slang verbonden worden met de
watertoevoerkraan en de oude slang mag niet opnieuw gebruikt
worden.
Aqua-stop beveiliging
De vaatwasser is voorzien van een systeem waar, bij een
probleem met de watertoevoerslang of een lek in het apparaat,
de watertoevoer automatisch wordt afgesloten om een
overstroming te voorkomen. Indien om wat voor reden dan ook
de kast met de elektrische onderdelen beschadigd raakt, de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact nemen. Om er voor te
NL
NL
zorgen dat de overloopbeveiliging correct werkt, kast "A" met de
watertoevoerslang op de watertoevoerkraan aansluiten als
getoond in Afb.2. Geen enkele andere aansluiting is
aanvaardbaar. De watertoevoerslang in geen enkel geval
doorsnijden aangezien deze elektrische onderdelen bevat die
onder stroom staan. Wanneer de slang niet lang genoeg is voor
een correcte aansluiting, de slang vervangen met een slang die
lang genoeg is. Deze slang is op aanvraag verkrijgbaar bij
gespecialiseerde detailhandelaren en servicecentra.
Afvoerslang aansluiting
Breng de afvoerslang in een afvoerbuis aan met een minimum
doorsnee van 4cm, of laat het in de gootsteen lopen, waarbij
men er voor moet zorgen dat de slang niet gebogen of geknikt
wordt. Gebruik de speciale kunststof steun die meegeleverd wordt
(zie Afb.3). Het vrije uiteinde van de slang moet op een hoogte
tussen 40 en 100 cm zijn en mag niet in water ondergedompeld
zijn.
Opgelet:
De speciale kunststof steun moet stevig worden bevestigd aan
de muur om te voorkomen dat de afvoerslang kan bewegen en
water uit de afvoer komt.
Elektrische aansluiting
Controleer dat de spannings- en frequentiewaarden van uw
woning overeenkomen met de waarden op het typeplaatje
fig.2
(gesitueerd op het rvs binnengedeelte van de deur van het
apparaat) en dat het elektrische systeem geschikt is voor de
maximum spanning op het typeplaatje, steek de stekker in een
goed geaard stopcontact (de aarding van het apparaat is een
wettelijk veiligheidsvoorschrift).
Wanneer het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten
niet geschikt is voor de stekker, vervang dan de stekker in plaats
van adaptors of dergelijke te gebruiken aangezien deze kunnen
oververhit kunnen raken en vlam vatten.
Voorzichtigheden:
De afwasmachinestop moet toegankelijk zijn zelfs wanneer het
toestel als ingebouwde eenheid geïnstalleerd wordt, zodat het
onderhoud kan veilig gedaan worden.
.76.
Afb.3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Haier DW12-CFE S

  Related Manuals for Haier DW12-CFE S

This manual is also suitable for:

Dw12-cfe ssDw12-cfe2s