Silvercrest SBV 50 C1 Operation And Safety Notes

Silvercrest SBV 50 C1 Operation And Safety Notes

Box fan
Table of Contents
 • Magyar

  • A Csomagolás Tartalma
  • Bevezető
  • Felhasznált Figyelmeztető Jelzések És Szimbólumok
  • Rendeltetésszerű Használat
  • A Részegységek Leírása
  • Biztonsági Utasítások
  • Műszaki Adatok
  • A Termék Bekapcsolása És Készenléti Állapotba Kapcsolása
  • Elfordulás
  • Forgási Sebesség
  • IDőzítő
  • Használat Után
  • Mentesítés
  • Tisztítás És Ápolás
  • Tárolás
  • Garancia
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einleitung
  • Lieferumfang
  • Verwendete Warnhinweise und Symbole
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Teilebeschreibung
  • Auspacken
  • Bedienung
  • Lüftergeschwindigkeit
  • Produkt Einschalten oder auf Standby Stellen
  • Rotation
  • Timer
  • Vor der Verwendung
  • Entsorgung
  • Lagerung
  • Nach der Verwendung
  • Reinigung und Pflege
  • Garantie

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BOX FAN SBV 50 C1
BOX FAN
Operation and safety notes
BOXVENTILÁTOR
Kezelési és biztonsági utalások
BOXVENTILATOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 353130_2007

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBV 50 C1

 • Page 1 BOX FAN SBV 50 C1 BOX FAN Operation and safety notes BOXVENTILÁTOR Kezelési és biztonsági utalások BOXVENTILATOR Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 353130_2007...
 • Page 2 Operation and safety notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 4: Table Of Contents

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Page 5: Intended Use

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: DANGER! This symbol in combination NOTE: This symbol in combination with the signal word “Danger” marks with “Note” provides additional useful a high-risk hazard that if not prevented information .
 • Page 6: Description Of Parts

  ˜ Description of parts Safety instructions Fig . A, B 1 Control panel 2 Grille BEFORE USING THE PRODUCT, 3 Blade PLEASE FAMILIARISE 4 Power cord and power plug YOURSELF WITH ALL OF THE 5 Feet (fan speed) SAFETY INFORMATION AND (rotation on/off) INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN (standby/on/timer)
 • Page 7: Operation

  Children frequently underestimate No action is needed from users   the dangers . Always keep to shift the product between 50 children away from the and 60 Hz . The product adapts packaging material . itself for both 50 and 60 Hz . This product can be used by  ...
 • Page 8: Rotatable Grille

  m CAUTION! Risk of injury! ˜ Fan speed During use, keep hands, hair, Rotate 6 to select a fan speed setting:   clothing and utensils away from Function (Position) the safety grille to avoid injuries Fan off and damage of the product . Minimum speed ˜...
 • Page 9: After Use

  Cancelling the active timer Do not use abrasives, harsh cleaning solutions   The timer cannot be cancelled . However, the or hard brushes for cleaning .   product can be set to continuous operation or to NOTE: The grille 2 acts as a safety guard to standby .
 • Page 10: Warranty

  ˜ Warranty Warranty claim procedure The product has been manufactured to strict quality To ensure quick processing of your case, please guidelines and meticulously examined before observe the following instructions: delivery . In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product .
 • Page 11 Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal Rendeltetésszerű...
 • Page 12: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések És Szimbólumok

  Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok Ebben a használati útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat: VESZÉLY! Ez a szimbólum a „Veszély” MEGJEGYZÉS: Ez a szimbólum a szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem „Megjegyzés”...
 • Page 13: A Részegységek Leírása

  ˜ A részegységek leírása Biztonsági utasítások A, B ábra 1 Kezelőfelület 2 Védőrács A TERMÉK HASZNÁLATBAVÉTELE 3 Lapát ELŐTT ISMERKEDJEN MEG 4 Elektromos vezeték csatlakozóval A TERMÉK BIZTONSÁGI 5 Lábak (Sebesség) UTASÍTÁSAIVAL! HA A TERMÉKET (Elfordulás be/ki) TOVÁBBADJA, ADJA MELLÉ (Készenléti mód/be/időzítő) EZEKET A DOKUMENTUMOKAT ˜...
 • Page 14 A csomagolóanyagok fulladást A készülék átállításához 50 vagy   okozhatnak . A gyermekek 60 Hz értékre a felhasználó gyakran alábecsülik az ezzel részéről semmilyen művelet kapcsolatos veszélyeket . nem szükséges . A termék Tartsa a csomagolóanyagokat automatikusan áll át 50, illetve gyermekektől távol .
 • Page 15: A Termék Bekapcsolása És Készenléti Állapotba Kapcsolása

  m VIGYÁZAT! Sérülésveszély! ˜ Forgási sebesség A sérülések és a termék A forgási sebesség kiválasztásához forgassa el   6 gombot: károsodásának megelőzése érdekében a használat során Funkció (Állás) tartsa a kezeit, a haját, a Kikapcsolás ruházatát és egyéb tárgyakat a Alacsony forgási sebesség biztonsági védőrácstól távol .
 • Page 16: Használat Után

  Az aktív időzítő kikapcsolása A tisztításhoz ne használjon súrolószereket,   Az időzítő nem kapcsolható ki . A termék durva tisztítószereket vagy kemény keféket .   azonban átkapcsolható folyamatos működésre MEGJEGYZÉS: A védőrács 2 egy biztonsági vagy készenléti módba . A kívánt üzemmód elem, mely arra szolgál, hogy megvédje a kiválasztásához forgassa el a 8 gombot:...
 • Page 17: Garancia

  ˜ Garancia Garanciális ügyek lebonyolítása A terméket szigorú minőségi előírások Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás kövesse az alábbi útmutatást: előtt lelkiismeretesen ellenőriztük . Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot szemben törvényes jogok illetik meg Önt .
 • Page 18 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 20 Einleitung .
 • Page 19: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Gefährdung mit einem hohen Risikograd, Signalwort „Hinweis“ bietet weitere die, wenn sie nicht vermieden wird, eine nützliche Informationen .
 • Page 20: Teilebeschreibung

  ˜ Teilebeschreibung Sicherheitshinweise Abb . A, B 1 Bedienfeld 2 Schutz gitter MACHEN SIE SICH VOR 3 Flügel DER VERWENDUNG DES 4 Anschlussleitung mit Netzstecker PRODUKTS MIT ALLEN 5 Füße (Lüftergeschwindigkeit) SICHERHEITSHINWEISEN UND (Rotation ein/aus) GEBRAUCHSANWEISUNGEN (Standby/ein/Timer) VERTRAUT! WENN SIE DIESES ˜...
 • Page 21 Das Verpackungsmaterial stellt Es sind keine Maßnahmen seitens   eine Erstickungsgefahr dar . der Anwender erforderlich, um Kinder unterschätzen die damit das Produkt auf 50 oder 60 Hz verbundenen Gefahren häufig . einzustellen . Das Produkt stellt Halten Sie Kinder stets von sich automatisch auf 50 bzw .
 • Page 22: Vor Der Verwendung

  m VORSICHT! ˜ Lüftergeschwindigkeit Verletzungsrisiko! Halten Sie Drehen Sie 6 , um die   Lüftergeschwindigkeit einzustellen: während des Ge brauchs Hände, Haare, Kleidung und andere Funktion (Position) Gegen stände vom Sicherheits- Ventilator aus gitter fern, um Ver letzungen und Niedrige Lüftergeschwindigkeit Beschädigungen am Produkt zu Mittlere Lüftergeschwindigkeit I vermeiden .
 • Page 23: Nach Der Verwendung

  Aktive Timer-Einstellung beenden Verwenden Sie zur Reinigung keine   Der Timer kann nicht abgebrochen werden . Das scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel oder   Produkt kann jedoch auf Dauer- oder Standby- harten Bürsten . Betrieb gestellt werden . Drehen Sie 8 , um HINWEIS: Das Schutz gitter 2 dient als die gewünschte Betriebsart einzustellen: Sicherheitsvorkehrung, um den Benutzer vor...
 • Page 24: Garantie

  ˜ Garantie Abwicklung im Garantiefall Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens sorgfältig produziert und vor Anlieferung zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Hinweisen: Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu .
 • Page 25 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG07468 Version: 02/2021 IAN 353130_2007...

This manual is also suitable for:

353130 2007

Table of Contents