Download  Print this page

Om Kassering Av Enheten - Sony NV-U82B Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system.
Hide thumbs

Advertisement

Om kassering av enheten

Ta ur det inbyggda litiumjonbatteriet innan du
kasserar enheten. Lämna sedan in batteriet till en
återvinningsstation.
Så här gör du för att ta ur batteriet.
Obs!
Plocka inte isär enheten förrän det är dags att kassera
den.
1
Stäng av enheten genom att trycka på
RESET-knappen.
2
Ta bort de 2 gummipluggarna som
sitter på baksidan av enheten och
använd sedan en skuvmejsel för att
lossa de 4 skruvarna.
3
Lossa klorna med ett skarpt föremål,
t.ex. en spårskruvmejsel och ta sedan
bort höljets baksida.
4
Ta bort skruven och batteriet som
nedanstående bild visar.
4
5
Isolera anslutningskontakten genom
att linda in den med tejp.
Om litiumjonbatteriet
• Förvara batteriet så att små barn inte kan få tag i
det.
• Håll inte batteriet med metallpincett eller liknande,
det kan orsaka kortslutning.
VARNING!
Explosionsrisk, när litiumbatteriet hanteras
på fel sätt.
Ladda inte upp litiumbatteriet. Ta inte isär
litiumbatteriet. Elda inte upp litiumbatteriet.
1
2
3
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony NV-U82B

   Related Manuals for Sony NV-U82B

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: