Download  Print this page

Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual Page 126

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Het scherm verdwijnt van/verschijnt niet in het
display-venster.
• De dimmer is ingesteld op "DIM-ON" (pagina 18).
• Het scherm verdwijnt als u (SOURCE/OFF)
ingedrukt houdt.
t Houd (SOURCE/OFF) op het apparaat ingedrukt
tot het scherm verschijnt.
• De aansluitingen zijn vuil (pagina 22).
De Auto-Off-functie werkt niet.
Het apparaat is ingeschakeld. De Auto-Off-functie
wordt geactiveerd nadat het apparaat is uitgeschakeld.
t Schakel het apparaat uit.
Radio-ontvangst
De zenders kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid wordt overstemd door lawaai.
• De aansluiting is niet juist.
t Sluit de bedieningskabel elektrische antenne
(blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood)
aan op de voedingskabel van de antenneversterker
van de auto (alleen als uw auto is uitgerust met
een FM/MW/LW-antenne in de achter- of zijruit).
t Controleer de aansluiting van de auto-antenne.
t Als de automatische antenne niet uitschuift,
controleert u de aansluiting van de
bedieningskabel van de elektrische antenne.
Er kan niet worden afgestemd op
voorkeuzezenders.
• Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
• Het uitgezonden signaal is te zwak.
Er kan niet automatisch worden afgestemd op
zenders.
• De lokale zoekfunctie is niet goed ingesteld.
t Het afstemmen wordt te vaak onderbroken:
Stel "LOCAL-ON" in (pagina 18).
t Het afstemmen stopt niet bij een zender:
Stel "LOCAL-OFF" in (pagina 18).
• Het uitgezonden signaal is te zwak.
t Stem handmatig af.
Tijdens FM-ontvangst knippert de aanduiding
"ST".
• Stem nauwkeurig af op de frequentie.
• Het uitgezonden signaal is te zwak.
t Stel "MONO-ON" in (pagina 19).
Een stereo-uitzending van een FM-programma
wordt mono weergegeven.
Het apparaat staat in de mono-ontvangststand.
t Stel "MONO-OFF" in (pagina 19).
RDS
SEEK begint na enkele seconden weergave.
De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
t Schakel TA uit (pagina 11).
Geen verkeersinformatie.
• Schakel TA in (pagina 11).
• De zender is een TP-zender, maar zendt toch geen
verkeersinformatie uit.
t Stem af op een andere zender.
24
PTY geeft "- - - - - - - -".
• De huidige zender is geen RDS-zender.
• Geen RDS-gegevens ontvangen.
• De zender geeft het programmatype niet door.
De programmaservicenaam knippert.
Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige
zender.
t Druk op (SEEK) +/– terwijl de
programmaservicenaam knippert. "PI SEEK" wordt
weergegeven en het apparaat gaat zoeken naar een
andere frequentie met dezelfde PI-gegevens
(programma-identificatie).
CD's afspelen
Het lukt niet de CD te plaatsen.
• Er zit al een CD in het apparaat.
• Er is te veel kracht gebruikt bij het plaatsen van de
CD of de CD is niet goed geplaatst.
De CD wordt niet afgespeeld.
• CD defect of vuil.
• De CD-R's/CD-RW's zijn niet geschikt voor
audiogebruik (pagina 21).
MP3-/WMA-/AAC-bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
De disk is niet compatibel met de MP3-/WMA-/AAC-
indeling en -versie. Ga naar de ondersteunings-site
voor meer informatie over disks en indelingen die
kunnen worden afgespeeld.
MP3-/WMA-/AAC-bestanden worden minder
snel afgespeeld dan andere bestanden.
Bij de volgende disks duurt het langer voordat het
afspelen wordt gestart:
– disks opgenomen met een ingewikkelde structuur.
– disks die in Multi Session (meerdere sessies) zijn
opgenomen.
– disks waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd.
De schermitems rollen niet.
• Bij sommige disks met heel veel tekens zullen de
tekens misschien niet rollen.
• "AUTO SCR" is ingesteld op "OFF".
t Stel "A.SCRL-ON" (pagina 18).
t Houd (DSPL) (SCRL) ingedrukt.
Het geluid verspringt.
• Het apparaat is niet goed geïnstalleerd.
t Installeer het apparaat onder een hoek van minder
dan 45° op een stabiele plaats in de auto.
• CD defect of vuil.
De bedieningstoetsen werken niet.
De disk wordt niet uitgeworpen.
Druk op de RESET-toets (pagina 6).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: