Download  Print this page

Bedieningselementen En Algemene Handelingen; Hoofdeenheid - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Bedieningselementen en algemene handelingen

Hoofdeenheid

In dit gedeelte vindt u informatie over de locatie
van bedieningselementen en instructies voor
algemene handelingen.
Bekijk de betreffende pagina's voor meer
informatie.
A SEEK +/– toetsen
Radio:
Automatisch afstemmen op zenders
(indrukken); handmatig zoeken naar zenders
(ingedrukt houden).
CD/USB:
Tracks overslaan (indrukken); tracks blijven
overslaan (indrukken, vervolgens binnen
1 seconde nogmaals indrukken en
vasthouden); een track snel terug-/
vooruitspoelen (ingedrukt houden).
B
(BROWSE)-toets pagina 14
De Quick-BrowZer™-stand verlaten.
C SOURCE/OFF-toets
Druk op deze toets als u het apparaat wilt
inschakelen/een andere bron wilt kiezen
(Radio/CD/USB/AUX).
Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het
apparaat wilt uitschakelen.
Houd de toets meer dan 2 seconden
ingedrukt als u het apparaat en het scherm
wilt uitschakelen.
D Regelknop/selectietoets pagina 15, 18
Volume aanpassen (draaien); instelitems
selecteren (indrukken en draaien).
8
E Disksleuf
Plaats de disk (met het label omhoog) en het
afspelen begint.
F Display
G Z (uitwerpen)-toets
De disk uitwerpen.
H USB-aansluiting pagina 13
Kan worden aangesloten op het USB-
apparaat.
I
(voorpaneel losmaken)-toets
pagina 7
J
(BACK)/MODE-toets pagina 10, 14
Indrukken als u wilt terugkeren naar het
vorige scherm/de radioband wilt selecteren
(FM/MW/LW).
K Ontvanger voor de
kaartafstandsbediening
L ZAP-toets pagina 15
De ZAPPIN™-stand openen.
M AF (alternatieve frequenties)/
TA (verkeersinformatie)/
PTY (programmatype) toets
pagina 11, 12
AF en TA instellen (indrukken); PTY
selecteren (ingedrukt houden) in RDS.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • sergey Jul 16, 2013 10:16:
    SONY CDX GT450 kjhkhoihp'​jhvg