Download  Print this page

Pty Selecteren; Ct Instellen; Display-items; Herhaaldelijk En Willekeurig Afspelen - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

PTY selecteren

1
Houd (AF/TA) (PTY) ingedrukt bij
FM-ontvangst.
De naam van het huidige programmatype
verschijnt als de zender PTY-gegevens
uitzendt.
2
Draai de regelknop tot het gewenste
programmatype wordt weergegeven
en druk op de regelknop.
Het apparaat begint te zoeken naar een zender
die het geselecteerde programmatype
uitzendt.
Programmatypen
NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteiten),
INFO (Informatie), SPORT (Sport),
EDUCATE (Educatieve programma's),
DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur),
SCIENCE (Wetenschap), VARIED (Diversen),
POP M (Populaire muziek), ROCK M (Rock-
muziek), EASY M (Easy Listening), LIGHT M
(Licht klassiek), CLASSICS (Klassiek),
OTHER M (Ander type muziek), WEATHER
(Weerberichten), FINANCE (Financiën),
CHILDREN (Kinderprogramma's), SOCIAL A
(Sociale zaken), RELIGION (Religie),
PHONE IN (Phone In), TRAVEL (Reizen),
LEISURE (Ontspanning), JAZZ (Jazz-muziek),
COUNTRY (Country-muziek), NATION M
(Nationale muziek), OLDIES (Oldies),
FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT
(Documentaires)
Opmerking
U kunt deze functie niet gebruiken in bepaalde landen/
regio's waar geen PTY-gegevens beschikbaar zijn.

CT instellen

1
Stel "CT-ON" in bij de instellingen
(pagina 18).
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al
wordt er wel een RDS-zender ontvangen.
• Er kan een verschil zijn tussen de tijd van de
CT-functie en de werkelijke tijd.
12
CD

Display-items

A Bron
B Tracknaam*
1
, disk-/artiestennaam*
artiestennaam*
1
, albumnummer*
albumnaam*
1
, tracknummer/verstreken
speelduur, klok
*1 De informatie over een CD TEXT, MP3/WMA/AAC
wordt weergegeven.
*2 Het albumnummer wordt alleen weergegeven als
het album wordt gewijzigd.
Als u de display-items B wilt wijzigen, drukt u
op (DSPL).
Tip
De weergegeven items zijn afhankelijk van het
disktype, de opname-indeling en de instellingen.
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
* Bij het afspelen van een MP3/WMA/AAC-bestand.
Na 3 seconden is de instelling voltooid.
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "
OFF".
1
,
2
,
Actie
Track herhaaldelijk
afspelen.
Album herhaaldelijk
afspelen.
Album in willekeurige
volgorde afspelen.
Disk in willekeurige
volgorde afspelen.
OFF" of "SHUF

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: