Silvercrest SUC2 A1 Operation And Safety Notes

Dual usb charger
Table of Contents
 • Magyar

  • Az Útmutatóban Előforduló Piktogramok Listája

  • Bevezető

   • Alkalmazási Terület
   • A Részek Leírása
   • Műszaki Adatok
   • A Csomag Tartalma
  • Biztonsággal Kapcsolatos Megjegyzések

  • Bekapcsolás

  • Tisztítás És Gondozás

  • Mentesítés

  • Garancia És Szerviz

   • Garancia
   • Garanciális Ügyek Lebonyolítása
   • Szerviz
 • Čeština

  • Úvod

   • Zamýšlené Použití
   • Popis Součástí
   • Technické Údaje
   • Obsah Dodávky
  • Seznam Použitých Piktogramů

  • Bezpečnostní Pokyny

  • Uvedení Do Provozu

  • ČIštění a Údržba

  • Zlikvidování

  • Záruka a Servis

   • Záruka
   • Postup V Případě Uplatňování Záruky
   • Servis
 • Slovenčina

  • Zoznam Použitých Piktogramov

  • Úvod

   • Určené Použitie
   • Popis Jednotlivých Častí
   • Technické Údaje
   • Obsah Dodávky
  • Bezpečnostné Poznámky

  • Spustenie

  • Čistenie a Starostlivosť

  • Záruka a Servis

   • Záruka
   • Postup V Prípade Poškodenia
   • Záruke
   • Servis
  • Likvidácia

 • Deutsch

  • Legende der Verwendeten Piktogramme

  • Einleitung

   • Verwendung
   • Teilebeschreibung
   • Technische Daten
   • Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise

  • Inbetriebnahme

  • Reinigung und Pflege

  • Entsorgung

  • Garantie und Service

   • Garantie
   • Abwicklung IM Garantiefall
   • Service

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

DUAL USB CHARGER
SUC2 A1
DUAL USB CHARGER
Operation and Safety Notes
DUAL USB TÖLTŐEGYSÉG
Kezelési és biztonsági utalások
DUÁLNÍ USB NABÍJEČKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
DVOJITÁ USB NABÍJAČKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
DUAL-USB-LADEGERÄT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 353498_2007

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SUC2 A1

 • Page 1 DUAL USB CHARGER SUC2 A1 DUAL USB CHARGER Operation and Safety Notes DUAL USB TÖLTŐEGYSÉG Kezelési és biztonsági utalások DUÁLNÍ USB NABÍJEČKA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny DVOJITÁ USB NABÍJAČKA Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny DUAL-USB-LADEGERÄT Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Page 2 Operation and Safety Notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal 12 Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 20 Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 27 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 4: Table Of Contents

  List of pictograms used ....Page Introduction ........Page Intended use ........Page Description of parts ......Page Technical data .........Page Scope of delivery ......Page Safety notes........Page Start-up ..........Page Cleaning and care ......Page Disposal ..........Page Warranty and service ....Page Warranty .........Page Warranty claim procedure .....Page Service ..........Page GB 4...
 • Page 5: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used Direct current / voltage Alternating current / voltage Observe caution and safety notes! Technology to optimise charging time. DUAL USB CHARGER P Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product.
 • Page 6: Description Of Parts

  The product can be used in a normal socket that provides the specifications given under “Technical data“. The product is not intended for commercial use. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose.
 • Page 7: Scope Of Delivery

  Average active efficiency: 85.3 % Efficiency at low load (10 %): 80.4 % No-load power consumption: 0.08 W Protection class: II / Operating temperature: 0 - 25 °C P Scope of delivery 1 Dual USB charger 1 Set of operating instructions Safety notes PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A...
 • Page 8: Start-Up

  Suitable for indoor use only. Do not expose the product to direct sunlight or moisture. Only plug the product into sockets that are easily accessible, so that you can unplug it easily in case of an emergency. P Start-up ATTENTION! RISK OF OVERHEATING! Only connect the product to your external devices which do not require more than 4800 mA (= 4.8 A).
 • Page 9: Disposal

  P Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.
 • Page 10: Warranty Claim Procedure

  The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period begins on the date of purchase.
 • Page 11: Service

  You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. P Service Service Great Britain Tel.: 08000569216...
 • Page 12 Az útmutatóban előforduló piktogramok listája ....oldal Bevezető ..........oldal Alkalmazási terület ......oldal A részek leírása .......oldal Műszaki adatok ......oldal A csomag tartalma ......oldal Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések .......oldal Bekapcsolás ........oldal Tisztítás és gondozás ....oldal Mentesítés ........oldal Garancia és szerviz .....oldal Garancia .........oldal Garanciális ügyek lebonyolítása ..oldal Szerviz ..........oldal HU 12...
 • Page 13: Az Útmutatóban Előforduló Piktogramok Listája

  Az útmutatóban előforduló piktogramok listája Egyenáram / -feszültség Váltóáram / -feszültség Tartsa be az óvintézkedéseket és a biztonsággal kapcsolatos megjegyzéseket! Technológia a töltésidő optimalizálására. DUAL USB TÖLTŐEGYSÉG P Bevezető Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött.
 • Page 14: A Részek Leírása

  portot használja, akkor az USB A típusú port és a USB A típusú port maximális kimeneti áramerőssége is 2,4 A. A termék normál aljzattal használható, ha az megfelel a „Műszaki adatok” részben leírtaknak. A termék kereskedelmi használatra nem alkalmas. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű...
 • Page 15: A Csomag Tartalma

  Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok: 85,3 % Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél: 80,4 % Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás: 0,08 W Érintésvédelmi osztály: II / Működési hőmérséklet: 0 - 25 °C P A csomag tartalma 1 Dual USB töltőegység 1 Használati útmutató Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések KÉRJÜK, HOGY HASZNÁLAT ELŐTT...
 • Page 16: Bekapcsolás

  játszhatnak a termékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül. A készülék csak beltéri használatra megfelelő. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy nedvességnek. A termék csatlakozóját csak könnyen elérhető aljzatba dugja, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén könnyen ki lehessen húzni. P Bekapcsolás FIGYELEM! TÚLMELEGEDÉS KOCKÁZATA! A terméket csak olyan...
 • Page 17: Tisztítás És Gondozás

  P Tisztítás és gondozás Tisztítás előtt mindig húzza ki a terméket az aljzatból! A tisztításhoz és ápoláshoz száraz, puha és szöszmentes ruhadarabot használjon. P Mentesítés A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából. A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található...
 • Page 18: Garancia És Szerviz

  P Garancia és szerviz P Garancia A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.
 • Page 19: Szerviz

  Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról. Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.
 • Page 20 Seznam použitých piktogramů ........Strana 21 Úvod ..........Strana 21 Zamýšlené použití ......Strana 21 Popis součástí ........Strana 22 Technické údaje .......Strana 22 Obsah dodávky ......Strana 23 Bezpečnostní pokyny ....Strana 23 Uvedení do provozu ....Strana 24 Čištění a údržba ......Strana 24 Zlikvidování ........Strana 24 Záruka a servis ......Strana 25 Záruka ..........Strana 25 Postup v případě...
 • Page 21: Seznam Použitých Piktogramů

  Seznam použitých piktogramů Stejnosměrný proud / stejnosměrné napětí Střídavý proud / střídavé napětí Buďte obezřetní a dodržujte bezpečnostní poznámky! Technologie pro optimalizaci délky nabíjení. DUÁLNÍ USB NABÍJEČKA P Úvod Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí...
 • Page 22: Popis Součástí

  Nabíječku lze připojit k běžné elektrické zásuvce o napětí uvedeném v části „Technické údaje“. Tento výrobek není určen pro komerční použití. Za škody způsobené použitím k nestanovenému účelu výrobce neručí. P Popis součástí Port USB typ A Kontrolka P Technické údaje Název výrobce nebo ochranná...
 • Page 23: Obsah Dodávky

  Třída ochrany: II / Provozní teplota: 0 - 25 °C P Obsah dodávky 1 Duální USB nabíječka 1 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! UCHOVÁVEJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ! Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen.
 • Page 24: Uvedení Do Provozu

  P Uvedení do provozu UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! Tento výrobek připojujte pouze k externím zařízením, která nevyžadují více než 4800 mA (= 4,8 A). Připojte nabíječku k řádně nainstalované elektrické zásuvce, která splňuje specifikace uvedené v části „Technické údaje“. Když kontrolka svítí...
 • Page 25: Záruka A Servis

  Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu. Logo Triman platí jen pro Francii. O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města. V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné...
 • Page 26: Postup V Případě Uplatňování Záruky

  Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla. P Postup v případě uplatňování záruky Pro zajištění...
 • Page 27 Zoznam použitých piktogramov ........Strana 28 Úvod ..........Strana 28 Určené použitie .......Strana 28 Popis jednotlivých častí ....Strana 29 Technické údaje .......Strana 29 Obsah dodávky ......Strana 30 Bezpečnostné poznámky ..Strana 30 Spustenie .........Strana 31 Čistenie a starostlivosť ....Strana 31 Likvidácia ........Strana 32 Záruka a servis ......Strana 32 Záruka ..........Strana 32 Postup v prípade poškodenia...
 • Page 28: Zoznam Použitých Piktogramov

  Zoznam použitých piktogramov Jednosmerný prúd / napätie Striedavý prúd / napätie Dodržiavajte upozornenie a bezpečnostné poznámky! Technológia na optimalizáciu doby nabíjania. DVOJITÁ USB NABÍJAČKA P Úvod Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Page 29: Popis Jednotlivých Častí

  Výrobok je možné používať v bežnej zásuvke, ktorá spĺňa technické podmienky uvedené v časti „Technické údaje“. Výrobok nie je určený na komerčné používanie. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené akýmkoľvek iným použitím ako je určený účel. P Popis jednotlivých častí Port USB typu A Kontrolný...
 • Page 30: Obsah Dodávky

  Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %): 80,4 % Spotreba energie v stave bez záťaže: 0,08 W Trieda ochrany: II / Prevádzková teplota: 0 - 25 °C P Obsah dodávky 1 Dvojitá USB nabíjačka 1 Súprava návodu na použitie Bezpečnostné poznámky PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY! TIETO POKYNY UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE!
 • Page 31: Spustenie

  Výrobok je vhodný len na používanie vo vnútornom prostredí. Výrobok nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného svetla či vlhkosti. Výrobok pripájajte len k zásuvkám, ktoré sú ľahko prístupné, aby ste ho mohli ľahko odpojiť v prípade núdze. P Spustenie POZOR! RIZIKO PREHRIATIA! Výrobok pripájajte len k externým zariadeniam, ktoré...
 • Page 32: Likvidácia

  P Likvidácia Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach. Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky. Výrobok a obalové...
 • Page 33: Postup V Prípade Poškodenia

  Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná...
 • Page 34: Servis

  Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie. Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.
 • Page 35 Legende der verwendeten Piktogramme .........Seite Einleitung .........Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ........Seite Teilebeschreibung ......Seite Technische Daten ......Seite Lieferumfang ........Seite Sicherheits hinweise .....Seite Inbetriebnahme ......Seite Reinigung und Pflege....Seite Entsorgung ........Seite Garantie und Service ....Seite Garantie ..........Seite Abwicklung im Garantiefall ....Seite Service ..........Seite DE/AT/CH 35...
 • Page 36: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Gleichstrom/-spannung Wechselstrom / -spannung Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Technologie zur Optierung der Ladezeit DUAL-USB-LADEGERÄT P Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 37: Teilebeschreibung

  Ausgangsstrom von insgesamt 4,8 A. Wenn beide USB-Ports gleichzeitig verwendet werden, beträgt der maximale Ausgangsstrom 2,4 A für USB-Port Typ A und 2,4 A für USB-Port Typ A Das Produkt kann an einer normalen Steckdose angeschlossen werden, der die Angaben unter „Technische Daten“...
 • Page 38: Lieferumfang

  Ausgangsleistung: 12,0 W (pro USB-Port) 24,0 W (gesamt) Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,3 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 80,4 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W Schutzklasse: II / Betriebstemperatur: 0 - 25 °C P Lieferumfang 1 Dual-USB-Ladegerät 1 Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
 • Page 39: Inbetriebnahme

  mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nur für den Innengebrauch geeignet. Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuchtigkeit aus. Verbinden Sie das Produkt nur mit leicht zugänglichen Steckdosen, damit Sie das Produkt im Notfall schnell und einfach von der Stromversorgung trennen können.
 • Page 40: Reinigung Und Pflege

  P Reinigung und Pflege Ziehen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer aus der Steckdose. Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch. P Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind...
 • Page 41: Garantie Und Service

  P Garantie und Service P Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 42: Service

  Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
 • Page 43 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG06045 Version: 03/2021 IAN 353498_2007...

This manual is also suitable for:

353498 2007

Table of Contents