Download Table of Contents Print this page

Bosch Climate 6100i Operation Manual

Air/air heat pump
Hide thumbs Also See for Climate 6100i:

Advertisement

Available languages

Quick Links

Table of Contents
Climate 6100i/8100i
CL6100i-Set 50 HE, CL6100i-Set 65 HE, CL8100i-Set 65 HE
en
Air/air heat pump
da
Luft-/luft-varmepumpe
fi
Ilma-ilmalämpöpumppu
no
Luft/luft-varmepumpe
sv
Luft-/luftvärmepump
Operation manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
0010031002-001

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch Climate 6100i

 • Page 1 Climate 6100i/8100i CL6100i-Set 50 HE, CL6100i-Set 65 HE, CL8100i-Set 65 HE Air/air heat pump Operation manual ............2 Luft-/luft-varmepumpe Betjeningsvejledning .
 • Page 2: Table Of Contents

  Data Protection Notice ....... 11 ▶ Observe the safety instructions and warnings. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 3: Notices Regarding These Instructions

  ▶ Ensure that the room temperature is suitable for all radio equipment people in the room, including babies, children, Bosch Thermotechnik GmbH hereby declares, that the Climate 6100i/ elderly, bedridden or disabled people. 8100i product described in these instructions complies with the Directive 2014/53/EU.
 • Page 4: Operation

  Set/C Activate or cancel timer Timer for turning off after 1 to 5 hours Reset Resetting settings to default setting WLAN To establish connection with the Bosch HomeCom Easy app 0010035886-001 Display Change brightness of the lamps Pos. Symbol Function...
 • Page 5: Operation Via The App

  Internet. If the signal is too weak use a WLAN repeater. the outside temperature ( Tab. 9). An offset of up to ±2 °C can ▶ Bosch HomeCom Easy Start the app ( Fig. 14). be set. The first time you use the app it guides you step-by-step through the Examples for the offset in automatic mode: connection process.
 • Page 6: Plasmacluster Mode

  ▶ Press the button again. The unit returns to its original settings. Full power mode will automatically cancel after one hour. 0010030497-001 You can not set the temperature or fan speed during full power mode. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 7: Timer Operation

  After 15 minutes the unit shifts to high fan speed. (The time can be set in 10-minute increments or decrements.) ▶ Press the Set/C button. The orange timer lamp on the unit will light up. The Fan button is disabled during this operation mode. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 8: Self Cleaning Mode

  The green operation lamp K on the unit lights up and the unit starts operating in auto mode. Fan speed and temperature are set to auto mode. To turn off: ▶ Press the auxiliary button again ( Fig. 1, [4]). The green operation lamp K turns off. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 9: Faults

  • Check the WLAN signal strength. If established to the app. necessary, bring the router closer to the indoor unit or use a WLAN repeater. • Check the correct entry of the login data. Table 12 Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 10: Cleaning The Unit And The Remote Control

  [1] of the device. all of equal importance to us and all environmental protection legislation ▶ Insert the lock lever shaft [5] into the hole. and regulations are strictly observed. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 11: Data Protection Notice

  Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), 19/EC on old electronic and electrical appliances". These regulations Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY. define the framework for the return and recycling of old electronic appliances that apply in each country.
 • Page 12: Symbolforklaring Og Sikkerhedsanvisninger

  Bemærkning om databeskyttelse ..... . 21 ▶ Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 13: Henvisninger Til Denne Vejledning

  Forenklet EU-overensstemmelseserklæring til radio- gende eller handicappede personer skal det sikres, anlæg at rumtemperaturen er egnet til personen, der Hermed erklærer Bosch Thermotechnik GmbH, at produktet Climate befinder sig i rummet. 6100i/8100i med radioteknologi, der er beskrevet i denne vejledning, opfylder direktiv 2014/53/EU.
 • Page 14: Betjening

  – Plasmacluster-lampe (blå) Nulstilli Nulstilling af indstillinger til grundindstilling Driftslampe (grøn) Timer-lampe (orange) WLAN Til opbygning af forbindelsen med Bosch HomeCom Lampe til drift med fuld effekt (grøn) Easy-appen WLAN-lampe (grøn) Display Ændr lampernes lysstyrke Tab. 4 Visning på indendørsenhed Clock Indstil aktuelt klokkeslæt...
 • Page 15: Betjening Via App

  Signalets rækkevidde er 7 m. Genstande, der står i vejen, eller brug af Betjening via app bestemte lysstofrør i samme rum kan påvirke overførslen af signalet. Styr de vigtigste funktioner på en indendørsenhed med Bosch Home- ▶ Ret fjernbetjeningen mod apparatets signalmodtagevindue, og tryk Com Easy-appen helt enkelt via smartphone.
 • Page 16: Plasmacluster-Modus

  Punkt-luftstrøm-funktionen kan anvendes samtidigt med fuld-effekt- funktionen eller plasmacluster-funktion, for at koncentreret den pågæl- dende funktion til det ønskede område. ▶ Tryk på knappen Spot, mens funktionen med fuld effekt eller plasma- cluster-funktionen er aktiv. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 17: Timer-Funktion

  ønskede temperatur på det programmerede tilkoblingstidspunkt (væk- dens installationsposition og det pågældende rums isoleringsniveau. ningsfunktion). Afbryd alle timer ▶ Tryk på knappen Set/C. Den orange timerlampe på apparatet slukker. Det aktuelle klokkeslæt vises på fjernbetjeningen. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 18: Selvrengøringsmodus

  Udelufttemperaturen har stor indflydelse på varmeeffektiviteten. Hvis varmevirkningsgraden er reduceret som følge af lave udetemperaturer, skal der anvendes en yderligere varmeenhed. Det tager tid at varme op og varme hele rummet på grund af det tvungne luftcirkulationssystem. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 19: Fejl

  • Kontrollér den udvendige enhed for at sikre, at luftindsugningen eller -udblæsning ikke er blokeret. • Kontrollér om temperaturen er korrekt indstillet. • Sørg for at døre og vinduer er tæt lukket. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 20: Vedligeholdelse

  ▶ Tag PCI-enheden ud. rengøring. BEMÆRK FORSIGTIG ▶ Tilslutningsklemmerne ( fig. 12), [2] på PCI-enheden må ikke ▶ Rør ikke ved gitteret, mens det er i drift. berøres. ▶ Vær opmærksom på deformeringer af elektrodefladen [1]. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 21: Udskiftning Af Plasmacluster-Ion-Enheden (Pci- Enhed)

  De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at kontakte: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ Emballage ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSK- Med hensyn til emballagen deltager vi i de enkelte landes genbrugssyste- LAND.
 • Page 22: Symbolien Selitykset Ja Turvaohjeet

  Tietosuojaseloste ........31 hengenvaaran. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 23: Tietoa Tästä Käyttöohjeesta

  ▶ Varmista imeväisten, lasten, vanhempien Radiolaitteita koskeva yksinkertaistettu EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilöiden, vuodepotilaiden tai vammaisten Täten Bosch Thermotechnik GmbH vakuuttaa, että tässä ohjeessa henkilöiden kohdalla, että huonelämpötila on kuvattu tuote Climate 6100i/8100i vastaa direktiivin 2014/53/EU sopiva henkilöille. mukaista radiolaiteteknologiaa. ▶ Älä koskaan vie esineitä laitteen sisään, tämä voi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti löytyy...
 • Page 24: Käyttö

  Toiminta AUTO Automaattikäyttö aktiivinen Lämmityskäyttö aktiivinen Jäähdytyskäyttö aktiivinen Täystehokäyttö aktiivinen Plasmacluster-käyttö aktiivinen Ulkoyksikön hiljainen käyttö aktiivinen AUTO... Säädetty pystysuora ilmavirtaus Itsepuhdistustilan symboli 0010035790-001 FAN... Säädetty pystysuora ilmavirtaus SWING... Asetettu vaakasuora ilmavirtaus ja asetettu pisteittäinen ilmavirtaus. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 25: Käyttö Sovelluksen Avulla

  ( taul. 9). Se voidaan säätää siten, signaali on liian heikko, käytä WLAN-toistinta. että siirtymä on kork. ±2 °C. ▶ Käynnistä sovellus Bosch HomeCom Easy ( kuva 14). Esimerkkejä automaattikäytön siirtymästä: Sovellus ohjaa sinua ensimmäisen käytön yhteydessä vaihe vaiheelta Päältäkytkentälämpötila on 1°C korkeampi...
 • Page 26: Plasmacluster-Käyttö

  Lämpötilaa tai puhaltimen kierrosnopeutta ei voi säätää 0010030497-001 täystehokäytöllä. Piste/ilmavirtaustila on samanaikaisesti käytettävissä täystehokäytöllä tai Plasmacluster-käytöllä, jotta kulloinenkin käyttötapa voidaan keskittää toivotulle alueelle. ▶ Paina painiketta Spot sillä aikaa, kun täystehokäyttö tai Plasmacluster-käyttö on aktiivinen. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 27: Ajastinkäyttö

  Laite kytkeytyy ennen asetettua aikaa päälle. Näin tila voi saavuttaa toivotun lämpötilan ohjelmoituna päällekytkentäaika (herätystoiminto). Tämän toiminnon tehokkuus voi vaihdella huoneiden pohjapiirustuksen, yksikön asennuspaikan ja tilojen eristystason mukaan. Kaikkien ajastimien keskeytys ▶ Paina painiketta Set/C. Laitteen oranssi ajastinvalo sammuu. Kellonaika näytetään kauko-ohjaimessa. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 28: Itsepuhdistustila

  Päältäkytkentä: ▶ Paina uudestaan lisäkäyttöpainiketta ( kuva 1, [4]). Vihreä käyttövalo K sammuu. 3.11 Lisähuomautuksia käytöstä Käyttölämpötila-alue Huonelämpötila Ulkolämpötila Jäähdytys Ylempi raja- +32 °C +43 °C arvo Alempi raja- +21 °C –10 °C arvo Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 29: Häiriöt

  • Varmista, että ovet ja ikkunat ovat kunnolla HUOMIO kiinni. Sähköisku tai liikkuvat ovat voivat aiheuttaa vaaran ▶ Keskeytä virransyöttö aina ennen huoltotöitä. ▶ Jos tässä ei ole esitetty joitakin huoltovaiheita, ne saa tehdä vain valtuutettu ammattilainen. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 30: Vuodenaikojen Vaihtuminen

  ▶ Avaa ilmanohjauslevyn vipu [1] painalla oikealle ja poista ilmanohjauslevy ( kuva 6). ▶ Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuten yllä on ▶ Paina lukitusvipua [2] ja työnnä se keskelle, poista sen jälkeen kuvattu. vaakasuora ilmavirtausritilä[1] ( kuva 7). Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 31: Plasmacluster-Ioniyksikön (Pci-Yksikön) Vaihto

  Pyyhi pinttynyt lika hieman vedellä kostutetulla harsotupolla. Tietosuojaseloste Plasmacluster-ioniyksikön (PCI-yksikön) vaihto Me, Robert Bosch Oy, Äyritie 8 E, 01510 Vantaa, Vaihda PCI-yksikkö, jos sininen plasmacluster-merkkivalo vilkkuu 10 Suomi, käsittelemme tuote- ja asennustietoja, teknisiä kertaa ilmastointilaitteen käynnistymisen jälkeen. ja liitäntätietoja, viestintätietoja, tuoterekisteröinti- ja Sininen plasmacluster-merkkivalo vilkkuu noin 1 minuutin ajan yksikön...
 • Page 32: Forklaring Av Symboler Og Sikkerhetsinstrukser

  Miljøvern og kassering ....... 41 advarsler. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 33: Merknader Om Denne Bruksanvisningen

  Forenklet EU-konformitetserklæring for radioanlegg H Merknader om håndtering av anlegget Herved erklærer Bosch Thermotechnik GmbH at produktet som er Feilbruk av klimaanlegget kan gå ut over helsa. beskrevet i denne anvisningen, Climate 6100i/8100i med radiotekno- logi, samsvarer med direktiv 2014/53/EU.
 • Page 34: Betjening

  Stille inn tidspunkt for timer Set/C Aktivere eller avbryte timer Timeren slår av etter 1 til 5 timer Reset Tilbakestill innstillinger til fabrikkinnstilling 0010035886-001 WLAN For å opprette forbindelse med Bosch HomeCom Pos. Symbol Funksjon Easy-appen – Plasmacluster-lampe (blå) Display Endre lysstyrken til lampene Driftslampe (grønn)
 • Page 35: Betjening Via Appen

  Ved for svakt signal benyttes en WLAN-repeater. Eksempler på forstilling i automatisk drift: ▶ Start appen Bosch HomeCom Easy ( figur 14). Ved første bruk vil appen føre deg trinn for trinn gjennom forbindel- Utkoblingstemperaturen er 1°C høyere sesprosessen.
 • Page 36: Plasmacluster-Modus

  Punkt-luftstrøm-modusen kan brukes samtidig som drift med full effekt eller plasmacluster-drift for å konsentrere den aktuelle driftsmodusen på ønsket område. ▶ Trykk på tasten Spot mens drift med full effekt eller plasmacluster- drift er aktiv. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 37: Timer-Drift

  Enheten slår seg på før den innstilte tiden. På denne måten kan rommet området. nå ønsket temperatur til programmert innkoblingstid (oppvåkningsfunk- sjon). Avbryte alle timere ▶ Trykk på tasten Set/C. Den oransje timer-lampen på enheten slukker. Den aktuelle tiden vises på fjernkontrollen. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 38: Selvrengjøringsmodus

  Hvis oppvarmingseffektiviteten er redusert på grunn av lave utetempera- turer, bruk et ekstra varmeapparat. Det tar tid å varme opp hele rommet på grunn av det tvungne luftsirkula- sjonssystemet. Feil Oppfattede feil Følgende tilstander betegner ikke funksjonsfeil på utstyr. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 39: Feil Uten Indikator

  ▶ Installer luftfiltre på nytt og se etter hindringer på inntaket og utløpet Forbindelsen til appen • Kontroller WLAN-signalstyrken. Sett om til luftstrømmen. kan ikke opprettes. nødvendig ruteren nærmere innedelen, eller bruk en WLAN-repeater. • Kontroller om påloggingsdataene er lagt inn riktig. Tab. 12 Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 40: Rengjøre Apparatet Og Fjernkontrollen

  ▶ Kontakt forhandleren din for å kjøpe en ny PCI-enhet for erstatning. det går i lås. ▶ Sett høyre akse [2] på luftbaffelen [4] inn i hullet [3] på apparatet ( figur 8). Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 41: Miljøvern Og Kassering

  Miljøvern og kassering Miljøvern og kassering Miljøvern er et grunnleggende bedriftsprinsipp for Bosch-gruppen. For oss er produktenes kvalitet, driftsøkonomi og miljøvern likestilte mål- setninger. Lover og forskrifter angående miljøvern overholdes konse- kvent. Med hensyn til økonomiske aspekter tar vi i bruk best mulig teknikk og materiale for å...
 • Page 42: Symbolförklaring Och Säkerhetsanvisningar

  Dataskyddsanvisning ....... . 51 ▶ Följ säkerhets- och varningsanvisningar. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 43: Anvisningar Till Den Här Anvisningen

  ▶ Se till att rumstemperaturen är lämplig för de perso- Härmed intygar Bosch Thermotechnik GmbH att produkten Climate ner som befinner sig i rummet, t.ex. spädbarn, 6100i/8100i med radioutrustning som beskrivs i denna handbok över- ensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
 • Page 44: Användning

  Timer för avstängning efter 1 till 5 timmar 0010035886-001 Reset Återställning till fabriksinställningar Pos. Symbol Funktion WLAN Ansluta till appen Bosch HomeCom Easy – Plasmacluster-lampa (blå) Display Ändra ljusstyrkan Driftlampa (grön) Clock Ställa in aktuell tid Timerlampa (orange) Tab. 5 Knappar på...
 • Page 45: Användning Via Appen

  Det är mycket enkelt att styra de viktigaste funktionerna för inneenheten Signalräckvidden uppgår till 7 m. Objekt som står i vägen eller använd- med hjälp av Bosch HomeCom Easy-appen på en smartphone. ning av vissa lysrör i samma rum kan påverka överföringen av signalen.
 • Page 46: Plasmacluster-Funktionen

  Om 1-2-3-5h-Av-timern är aktiverad stängs apparaten av automatiskt under en längre tid kan det komma ut kondensat. Manuell inställning av efter det inställda antalet timmar. luftflödeslamellerna kan leda till fel. ▶ Använd endast fjärrkontrollen för inställning av luftflödeslamellerna. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 47: Bullerreduktion

  ▶ Ställa in start- och avstängningstimer. ▶ Tryck på Stopp. Inställningarna kombineras automatiskt. Den blå plasmaclusterlampan på enheten släcks. t.ex. • Aktuell tid: 21:00 • Avstängnings-timer på 11:00 kvällen • Start-timer på 07:00 på morgonen Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 48: Driftsätt 10 °C-Funktionen

  Dimma vid luftutloppet I kylningsdriften orsakas detta av skillnaden Den inbyggda skyddsanordningen kan blockera driften av apparaten vid inne mellan rumstemperaturen och temperaturen temperaturer utanför det ovan nämnda området. på den utmatade luften. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 49: Fel Utan Indikering

  ▶ Håll det övre skyddet vågrätt och skjut in den långa axeln ( och fjärrrkontrollen är avstängda. bild 5), [1] i guiden från ovan tills det klickar på plats [2]. Fjärrkontrollen visar 00 och apparatens summer avger en signalton. ▶ Stäng det övre skyddet. Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 50: Rengöra Luftledarplåten Och Det Horisontella Luftflödesgallret

  Miljöskydd och avfallshantering ▶ Sätt in luftledarplåtens högra axel [2] [4] i hålet på apparaten [3] ( Miljöskydd är en grundläggande företagsstrategi hos Bosch-gruppen. bild 8). Kvaliteteten på våra produkter, deras ekonomi och miljösäkerhet har lika ▶ Skjut låsspaken [5] åt höger och sätt luftledarplåtens mittaxel på...
 • Page 51: Dataskyddsanvisning

  överföra data till externa tjänsteleverantörer och/eller Bosch-anknutna företag. I vissa fall, men bara om tillräckligt dataskydd kan garanteras, kan persondata överföras till mottagare belägna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information kan erhållas på...
 • Page 52 0010031099-001 0010031004-001 0010030402-001 0010031005-001 Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 53 0010031007-001 0010031018-001 0010031009-001 0010031010-001 0010030517-001 0010031014-002 Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 54 0010030518-001 0010030520-001 Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 55 Bosch HomeCom Easy App Bosch HomeCom Easy App Download Bosch HomeCom Easy App ANDROID APP ON play 0010032805-001 HomeCom Easy App Connect 0010035763-001 Climate 6100i/8100i – 6721821568 (2020/11)
 • Page 56 Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 D-73249 Wernau www.bosch-thermotechnology.com...

Table of Contents