Important Notice - Nokia Body Cardio Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Important notice

Viktigt | Vigtig besked | Viktig melding | Tärkeä tieto
This product is not suitable for people wearing
a pacemaker or any other internal medical device.
SV
Denna produkt är inte lämplig för personer med
pacemaker eller andra interna medicintekniska
apparater.
DA
Dette produkt er ikke egnet til personer, der bærer
peacemaker eller anden intern medicinsk enhed.
NO
Dette produktet er ikke hensiktsmessig for
mennesker med pacemaker eller andre interne
medisinske apparater.
FI
Tämä tuote ei sovi henkilöille, joilla on sydämen
tahdistin tai muu implantoitu lääketieteellinen laite.
This product is not a medical device and should not be
used to diagnose or treat any medical condition.
SV
Denna produkt är inte en medicinteknisk apparat
och får inte användas för att diagnostisera eller
behandla medicinska tillstånd.
DA
Dette produkt er ikke et medicinsk udstyr og bør
ikke bruges til at diagnosticere eller behandle nogen
medicinsk tilstand.
NO
Dette produktet er ikke et medisinsk apparat og
må ikke benyttes til å stille diagnose eller behandle
noen medisinsk tilstand.
FI
Tämä tuote ei ole lääkintälaite eikä sitä saa käyttää
diagnoosin teossa tai sairauden hoitamiseen.
12

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents